foto Manuel Alegre Nueno
MANUEL ALEGRE NUENO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Facultat de Dret. Departament Dret del Trebal i la Seguretat Social. Despacho 5D01 Campus dels Tarongers Avenida dels Tarongers, s/n 46071 - València
(9616) 25445
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
42755 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos HumansTreball fi d'estudis
42759 - Règim jurídic de les empreses d'economia social - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Teòric-Pràctic
42765 - Cooperatives de treball associat, societats laborals i mutualitats - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Teòric-Pràctic
43181 - Prevenció de riscos laborals - Programa Doble Màster Advocacia-Dret de l'Empresa Assessoria Mercantil, Laboral i FiscalSeminaris, Teoria, Tutories
43181 - Prevenció de riscos laborals - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalSeminaris, Teoria, Tutories
43189 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalPrácticum
43192 - Treball fi de màster - Programa Doble Màster Advocacia-Dret de l'Empresa Assessoria Mercantil, Laboral i FiscalTreball fi d'estudis
43192 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalTreball fi d'estudis
43576 - Marc normatiu - Màster Universitari en Prevenció de Riscos LaboralsPràctiques, Teoria
43587 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Prevenció de Riscos LaboralsPrácticum
43589 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Prevenció de Riscos LaboralsTreball fi d'estudis
44379 - Investigació en economia social - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Teòric-Pràctic
44380 - Treball Fi de Màster - Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)Treball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimecres de 11:00 a 14:00. 5D01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Projectes