foto Manuel Bataller Mompean
MANUEL BATALLER MOMPEAN
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 43348
Asignatures impartides i modalitats docents
34803 - Sistemes electrònics digitals ILaboratori
34813 - Electrònica analògica IPràctiques
34825 - Implementació hardware de sistemes de processat digital de senyalLaboratori, Teoria
34936 - Sistemes electrònics digitals ILaboratori, Pràctiques, Teoria
34945 - Pràctiques externesPrácticum
44280 - Sistemes maquinari de processat de la senyalLaboratori, Teoria
44662 - Pràctiques externesPrácticum
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:30. DESPATX 3.2.16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València