foto Maria Luisa Guillen Dominguez
MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 64998
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 12:00. DESPATX 214 FACULTAT DE MEDICINA
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:00. DESPATX 214 FACULTAT DE MEDICINA
Anual
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPATX 214 FACULTAT DE MEDICINA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.