foto Maria Luisa Guillen Dominguez
MARIA LUISA GUILLEN DOMINGUEZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 64998
Asignatures impartides i modalitats docents
34091 - Salut públicaTeoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34492 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
42903 - Salut públicaPràctiques, Teoria
42905 - Polítiques i gestió sanitàriaTeoria
44785 - Investigació preclínica i clínica. Disseny d'experimentsTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. FF
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DEPARTAMENT MEDICINA PREVENTIVA - FACULTAT DE MEDICINA
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DEPARTAMENT MEDICINA PREVENTIVA - FACULTAT DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València