foto Gabriela Moriana Mateo
GABRIELA MORIANA MATEO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9639) 83794
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 13:30. 1D23.
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:00. 1D23.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes