foto Gloria Olaso Gonzalez
GLORIA OLASO GONZALEZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
Asignatures impartides i modalitats docents
33002 - Fisiologia humanaTeoria
33207 - Fisiologia humana i de l'exerciciTeoria
34452 - Fisiologia mèdica IIILaboratori
34493 - Alimentació i dietèticaSeminaris, Laboratori, Teoria
34731 - Sensibilitat orofacialLaboratori, Teoria
43091 - Fisiologia de l'exercici físicTeoria
44765 - Morfologia i funció ITeoria
44766 - Morfologia i funció IILaboratori, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 17:00. DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE, UN 33% DE TUTORÍAS ELECTRÓNICAS. DPTO.FISIOLOGIA EN F. MEDICINA
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València