foto Rafael Arce Caparros
RAFAEL ARCE CAPARROS
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Despacho 1P13 (Profesores Asociados)
21655
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35107 - Màrqueting turísticTeoria
35802 - Estratègia de màrquetingPràctiques
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
35972 - Pràctiques externesPrácticum
35973 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 19:30 a 21:00. 1P13
Segon quadrimestre
Dimecres de 19:30 a 21:00. 1P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València