foto Hortensia Rico Vidal
HORTENSIA RICO VIDAL
PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 44866
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dimarts de 09:00 a 10:30. DECANATO-FACULTAD FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València