foto Rosa Maria Bo Bonet
ROSA MARIA BO BONET
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: MÈTODES D'INVEST I DIAGNÒST EN EDUC
Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
(9639) 83411
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DEGANAT
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 12:00. DEGANAT FAC. FILOSOFIA CCEE
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 11:30. DEGANAT FAC. FILOSOFIA CCEE
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.