foto Maria Antonia Rodrigo Alacreu
MARIA ANTONIA RODRIGO ALACREU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43596
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. DESP. 2.5.0 ICBIBE (EDIF. PRINCIPAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs