foto Vladimir Essau Martinez Bello
VLADIMIR ESSAU MARTINEZ BELLO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9616) 25473
Biografia

Professor Titular d'Universitat, Doctor en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Doctor en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional (Universitat de València). És coordinador del grup d'investigació (Grup COS – Cos, Moviment, Música i Pràctiques Curriculars https://www.grupocos.org/) i co-director del Grup Consolidat d'Innovació Educativa COSMUSIC, adscrits a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Les seues línies d'investigació estan centrades en produir coneixement en l'àmbit de didàctica de l'Educació Infantil, amb especial atenció a la didàctica de la motricitat infantil i l'educació en drets de la infància. Ha dirigit i participat en projectes d'investigació de l'àmbit local, autonòmic, nacional i europeu. Ha dirigit i participat en projectes d´innovació educativa amb el propósit d´apropar el context universitari al context escolar. En l'actualitat co-dirigix el projecte d'investigació MOVIMUSI, en el marc del programa “Generació de Coneixement” del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Ha sigut beneficiari de beques d'investigació postdoctoral al Regne Unit, França, Portugal i els Estats Units. Manté un fort vincle amb Llatinoamèrica a través de la seua participació en projectes de cooperació al desenvolupament i d'estades com a professor visitant. En l'actualitat co-coordina la creació de la Xarxa Internacional d'Investigació, Innovació i Docència per a la promoció del Moviment i la Música en la Primera Infància. Ha sigut coordinador de la titulació i del tercer curs del grau de Mestra-o en Educació Infantil, així com tutor en diverses beques de col·laboració, d'iniciació a la investigació i en personal investigador en formació.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 13:30. DESPATX D.03.05 FACULTAT FACULTAT DE MAGISTERI TELEF. 9616(25473)
Segon quadrimestre
Dijous de 12:00 a 13:30. DESPATX D.03.05 FACULTAT T FACULTAT DE MAGISTERI TELEF. 9616(25473)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València