foto Xavier Laudo Castillo
XAVIER LAUDO CASTILLO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. DESPATX 308
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. DESPATX 313 FAC FILOSOFÍA I CC.EE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València