foto Zira Box Varela
ZIRA BOX VARELA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25945
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 18:00 a 21:00. 3D23. POSSIBLE ÚS VIDEOCONFERÈNCIA SINCRONICA
Segon quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 19:00. 3D23
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València