La Universitat de València proposa un gran pacte social per a combatre els incendis forestals i recuperar les zones cremades

La Universitat de València, que en els seus Estatuts té entre els seus objectius “la defensa ecològica del medi ambient”, lamenta els greus incendis forestals que continuen cremant el patrimoni natural dels valencians i les valencianes. Aquest patrimoni de boscos i matolls, a més del seu valor ecològic i de la seua importància com a recurs econòmic endogen, té un important valor paisatgístic que integra un dels valors claus sobre els què es fonamenta la identitat del poble valencià. La seua preservació és una responsabilitat col·lectiva i, en particular, de les administracions públiques.

Els treballs d’investigació desenvolupats al si de la Universitat al llarg de les darreres dècades han evidenciat que s’està produint un canvi estructural que ha generat un nou paradigma del territori interior valencià com a conseqüència de diversos factors.

D’una banda, es troben els canvis ambientals, que es produeixen en un context de canvi de règim climàtic global i de forta presència d’elements contaminants foto-oxidants i de posició nitrogenada, entre d’altres, que estan contribuint a una greu alteració dels cicles biogeoquímics que afecten a vegetals i fauna.

D’altra banda, els canvis socioeconòmics, entre els quals es troba les modificacions de l’ús del sòl, l’envelliment de la població, la manca de relleu generacional en ocupacions tradicionalment vinculades als boscos i entorns agrícoles, i la substitució de les fonts d’activitat econòmica a l’interior, que provoquen un abandó progressiu de l’agricultura, ramaderia i silvicultura tradicionals.

En aquest context, els incendis que han tingut lloc en els darrers dies presenten una magnitud superior als incendis inherents a l’ecosistema mediterrani, que no tenen aquest caràcter devastador. La intensitat assolida i l’extensió en milers d’hectàrees cremades en els incendis que han afectat diversos municipis en l’entorn natural del Massís del Caroig i la Serra Calderona es deuen a unes circumstàncies climàtiques adverses, a l’abandó d’aquests entorns i camps de cultiu i a una millorable gestió pública dels espais naturals.

La Universitat de València, com a institució científica compromesa amb el territori, ha estat en contacte amb les autoritats per tal de seguir el desenvolupament d’aquests incendis, que han afectat diversos municipis amb els quals la institució acadèmica té establerts convenis de col·laboració.

En aquest sentit, la Universitat de València ha oferit a les autoritats les instal·lacions del col·legi major Rector Peset per tal d’allotjar, si fos necessari, les persones afectades per aquesta catàstrofe ambiental.

D’altra banda, la Universitat de València s’ha compromés a la realització d’accions adreçades a la conscienciació i informació sobre la problemàtica dels incendis forestals, especialment en les zones afectades.

De la mateixa manera, el projecte teatral ‘Escena Erasmus’, impulsat per la Universitat de València, que enguany participa per tercer any consecutiu en el programa de gira teatral ‘Las huellas de la Barraca’, organitzada per Acción Cultural Española, tancarà la seua gira en diversos municipis afectats.

Per recaptar fons per a contribuir a la recuperació del patrimoni natural, la Universitat obrirà un compte perquè la ciutadania puga aportar la seua ajuda, i també establirà una ‘fila zero’ d’entrades per a aquestes representacions.

La Universitat de València també incrementarà la seua activitat de col·laboració cultural en aquesta zona, presentant diverses exposicions i seminaris.

La lluita contra la degradació de l’entorn natural, els incendis forestals, els seus efectes i la desforestació del sòl valencià requereix de la implicació de totes i tots – administracions públiques, ciutadania, organitzacions empresarials i sindicals, entitats cíviques, ecologistes i culturals– en una estratègia d’acció conjunta en què les universitats poden jugar un paper d’assessorament tècnic eficaç.

En aquest sentit, la Universitat de València ofereix l’esforç multidisciplinar dels seus investigadors en les diverses àrees científiques en què desenvolupa la seua activitat i que estan relacionades amb el territori (com ara botànica, ecologia, zoologia, geologia, geografia, història, economia, educació ambiental, sociologia, salut, teledetecció i sistemes d’informació geogràfica...) per tal de col·laborar amb els tècnics de les administracions públiques valencianes per a contribuir a la recuperació del territori, amb l’objectiu de garantir una herència de benestar mediambiental a les generacions del futur.

El Consell de Direcció de la Universitat de València, en nom de tota la institució, expressa el condol institucional a la família del pilot mort en les tasques d’extinció dels darrers incendis, i vol mostrar la seua solidaritat amb les famílies que han patit danys materials com a conseqüència del foc.
 

Data d'actualització: 4 de de juliol de 2012 08:47.

Llista de notícies