• Publicació de llibres.
  • Participació i gestió de confèrencies. 
  • Organització de expossicions.