L'estratègia de Campus d'Excel·lència Internacional persegueix que:

  • Les universitats estiguen acadèmicament més preparades, siguen més eficients i estiguen més internacionalitzades per a afrontar el futur.
  • Utilitzen com estratègia la col·laboració interuniversitària, i l'agregació estratègica amb altres institucions i agents, per a aconseguir unes universitats més reconegudes socialment i més valorades i millor finançades per les corresponents administracions i per la societat.
  • Elaboren un "full de ruta per als pròxims anys" per a engegar aquestes millores. És a dir, un Pla Estratègic de Conversió i Viabilitat a Campus d'Excel·lència Internacional.