Servei d'Investigació i Innovació

Dades de contacte Adreça postal

Servei d'Investigació i Innovació
Avinguda Blasco Ibáñez, 13 - Nivell 2.
46010 València (Espanya)

Ubicació

Avinguda Blasco Ibáñez, 13 - Nivel 2. 46010 Valencia


Ver Universitat de València-Campus Blasco Ibañez en un mapa més gran