.

Aquestes beques de cooperació proveeixen els mitjans necessaris per a realitzar una estada a la Universitat de València a joves investigadors procedents d'universitats de països en vies de desenvolupament per a la seua actualització científica o tècnica. D'aquesta manera la Universitat fomenta el desenvolupament humà i sostenible i contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots els pobles.

 

Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2020

El termini de sol·licituds és del 12 desembre 2019 al 12 gener 2020.

Publicació DOGV

Convocatòria i bases

Sol.licitut en línea

Concessió de les beques

Documentació que es requerirà posteriorment, només als beneficiaris de les beques:

Annex II

Annex III

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2019

El termini de sol·licituds és del 4 de desembre de 2018 al 3 de gener de 2019.

Publicació DOGV

Publicació al tauler d'anuncis

Convocatòria i bases

Sol.licitut en línea

Concessió

Correcció d'errors del Annex I i III

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2018

El termini de presentació de les sol·licituds és del 4 de novembre al 3 de desembre de 2017.

Publicació en el DOGV.

Convocatòria i bases

Sol.licitut en línea

Obert el termini d'esmena de les sol·licituds de les Beques Joves Investigadors 2018. El termini per a aportar per ENTREU la documentació requerida finalitzarà el  2 de febrer  de 2018.

Llistat de sol·licituds incompletes

Concessió de les Beques Joves Investigadors 2018

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2017 

Termini de presentació de sol.licituts: del 4 al 27 d'octubre de 2016.

Convocatòria

Sol.licitut en línea

Concessió

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2016 

Termini de presentació de sol.licituts: del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2015.

Convocatòria

Correcció d'errors convocatòria

Correcció d'errors convocatòria

Sol.licitut en línea

Concessió

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2015 

Termini de presentació de sol.licituts: del 29 d'octubre al 21 de novembre de 2014.

El termini de sol·licituds de les Beques Joves Investigadors 2015 es prorroga fins al 28 de novembre de 2014.

Ampliació termini sol·licituds: fins al 28 de novembre 2014

 


Convocatòria de Beques Joves Investigadors 2014

Termini de presentació de sol.licituts: del 9 de novembre al 2 de desembre de 2013.

 


Convocatòria Beques Joves Investigadors 2013

Termini de presentació de sol.licituts: del 12 de desembre 2012 fins al 2 de gener de 2013.

 


Convocatòria Beques Joves Investigadors 2012