Logo del portalPIN

Programa de Cooperació Interuniversitària

Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)

Ajudes per a l'enfortiment dels centres d'educació superior i de recerca dels països socis a través d'activitats conjuntes i de transferència de coneixements i tecnologia que permetin crear o millorar capacitats institucionals. Poden sol·licitar-les les Universitats, públiques i privades, Organismes Públics de Recerca (OPIs), Fundacions públiques o privades sense ànim de lucre i altres entitats públiques de recerca i/o docència, espanyols, iberoamericans, mediterranis, Àfrica Subsahariana i Àsia.

Base de dades de projectes

PCI 2012

Notificació PCI 2012

 PCI 2011

Convocatòria 2011

Resolució 2011

Normes de justificació