1 - Quan i com he de sol·licitar els Programes Internacionals?

La sol·licitud per al curs 2020/2021 es va realitzar telemàticament des del Portal de l'Alumne de l'11 a l'29 de novembre de 2019. Per al curs 2020/2021 ja està feta l'adjudicació definitiva de les beques. Els terminis de sol·licitud s'organitzen a la segona quinzena de novembre. Més informació aquí.

 

2 - Com sé quines places són per a mi titulació?

Visita el Portal Servei Estudiants => Programes d'Intercanvi => Consulta programes d'intercanvi per saber les universitats amb les que hi ha conveni d'intercanvi.
No totes les universitats ofereixen estudis en totes les titulacions. Per tant, és molt important que abans de fer la teua sol·licitud consultes la web de les universitats que t'interessen per assegurar-te que s'oferta la teua titulació. Has d'assegurar-te també que la teua titulació l'ofereixen per als estudiants d'intercanvi. En Destinacions trobaràs el link a totes les universitats. 

 

3 - Quin és l'import de l'ajuda econòmica de la Universitat de València?

L'import de l'ajuda depén del país de destinació i la durada de l'estada, d'acord amb aquest quadre:

Destinacions

Estades semestrals

Estades anuals

Àsia i Austràlia

5.000 euros

6.500 euros

Estats Units, Rússia i el Canadà

3.500 euros

5.000 euros

Amèrica Llatina

2.500 euros

3.500 euros

A més, els beneficiaris / es de el Programa Internacional no hauran de pagar matrícula a la universitat de destinació, però hauran de matricular-se en la Universitat de València dels crèdits internacionals corresponents.


4 - Existeixen ajudes econòmiques addicionals?

Durant el curs 2020/2021, els estudiants beneficiaris d'una beca semestral de Programa Internacional podien sol·licitar la Beca Santander Iberoamèrica de Grau (3.000 euros per a estudiants que tenien adjudicat com a destinació determinades universitats iberoamericanes).
Aquesta beca és incompatible amb la beca de Programa Internacional. És a dir, que els / les beneficiaris d'aquesta beca, en lloc de cobrar l'ajuda semestral de 2.500 € finalment cobraran 3.000 €, però no s'acumula. Més informació aquí.

 

5 - Si tinc la beca de Ministeri o Generalitat, la perdo si em donen la beca de Programa Internacional?

No. La beca de Programa Internacional és per cobrir la teua mobilitat, i sí és compatible amb la beca ordinària de Ministeri o Generalitat.


6 - Si sóc estudiant de màster, puc sol·licitar-la?

No, la beca de Programa Internacional és només per a estudiants de Grau.

 

7 - Sóc estudiant de la Facultat de Medicina, puc sol·licitar-la?

No. La Facultat de Medicina no ofereix el Programa Internacional als seus estudiants.

 

8 - Com justifico el requisit lingüístic?

El nivell lingüístic exigit a cada universitat es pot consultar al Portal Serveis Estudiant, en l'opció "Programes d'Intercanvi amb altres universitats".
Amb caràcter general, cada destinació té marcat un únic idioma i un nivell de competència lingüística que l'estudiant ha d'acreditar. No obstant això, en les destinacions on apareixen dos o més idiomes, l'acreditació de el nivell en qualsevol d'ells serà vàlida per complir amb el requisit lingüístic d'aquesta convocatòria.
Pots trobar més informació a la secció Requisit Lingüístic

 

9 - Com puc obtindre més informació sobre el TOEFL i el IELTS i on examinar-me?

 

10- Quan he d'acreditar el requisit lingüístic?

El requisit lingüístic s'ha d'acreditar abans de la fi de l'termini de presentació de sol·licituds (29 de novembre de al 2019). No obstant això, només en el cas de l'acreditació de l'idioma anglès (a través dels títols IELTS o TOEFL), es permetrà la seva presentació fins el 30 de desembre de el 2019.
En aquest cas, els estudiants que en el moment de presentar la sol·licitud no tinguin encara el certificat TOEFL o IELTS hauran d'adjuntar telemàticament a la sol·licitud el justificant d'inscripció en aquests exàmens que mostri que l'estudiant realitzarà l'examen dins el període de sol·licitud de la beca internacional (fins el 29 de novembre de al 2019); després, l'estudiant haurà de presentar el certificat amb la nota abans de l'30 de desembre). Més informació aquí.

 

11- Puc fer la mateixa prova que els sol·licitants de la beca Erasmus per a acreditar el requisit lingüístic?

No, els estudiants que sol·licitin la beca Erasmus s'examinaran d'una prova específica per al programa Erasmus, així que aquesta prova no et serveix per acreditar el requisit lingüístic la beca de Programa Internacional.

 

12 - Al Portal Serveis Estudiant em demanen un nivell d'idioma, però la universitat que m'interessa em diu o posa a la seva pàgina web, que accepten el meu certificat d'idiomes, puc sol·licitar aquesta destinació amb el meu certificat?

No. L'única acreditació vàlida de l'idioma és la que pots veure a  Portal Serveis Estudiant

En general coincideix amb el que exigeix ​​la universitat de destinació, però hi ha vegades que la Universitat de València decideix, per diferents motius acadèmics, exigir un altre nivell d'idioma.

 


13 - Si ja he sigut Erasmus, puc sol·licitar el Programa Internacional?

Sí, es pot gaudir dels dos programes sempre que no sigui durant el mateix curs acadèmic.

 


14 - Si ja he tingut una beca de Programa Internacional, puc tornar a sol·licitar-la?

No, la beca de Programa Internacional, ja sigui semestral o anual, només es pot adjudicar una vegada.

 


15 - Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

Has de tenir aprovats 42 crèdits de l'Grau pel qual sol·licites la beca, a la finalització de el curs anterior a la convocatòria.

 


16 - He de matricular-me d'un nombre de crèdits obligats?

Sí. El Reglament de Mobilitat estableix que per a una estada semestral has d'matricular d'un mínim de 18 crèdits internacionals i per a estada anual un mínim de 36 (ECTS).

 

17 - Quan i com rebré el pagament la beca?

A partir de la convocatòria de el curs 2020-2021 cobraràs el 100% de la beca un cop arribis a destí i presents la documentació d'incorporació per Entreu. Més informació aquí a l'apartat "A la teua arribada a destí". Per cobrar has de ser titular d'un compte del Banc Santander o Openbank a la qual farem l'ingrés de la teva beca després de presentar els documents.

 


18 - A banda de la matrícula aquí, he de pagar alguna cosa a la universitat de destinació?

Hi ha algunes universitats que poden cobrar taxes d'un altre tipus: carnet, altres serveis, però les taxes de matrícula estan finançades per la beca. En algunes universitats dels EEUU i alguna d'un altre país et poden exigir contractar la seva pròpia assegurança mèdica, que de vegades resulta molt car en comparació amb els d'aquí.

 

19 - Puc contractar l'assegurança que jo vulgui?

Sí. Sempre que la pòlissa inclogui les cobertures que exigeix la Universitat de València i que pots veure aquí en el punt 6.

 


20 - ¿La universitat que m'interessa m'exigeix contractar la seua assegurança mèdica, és obligatori?

Sí. Hi ha alguna universitat, sobretot americanes, que poden exigir-i és cert que són pòlisses bastant cares, però cal contractar-la per a ser acceptats.

 


21 - Si contracte la pòlissa de la universitat de destinació, ja no he de contractar una altra, no?

Depèn. Has comprovar que la pòlissa d'assegurança cobreix també les cobertures exigides per la UVEG. De vegades no cobreix la responsabilitat civil o alguna altra. Si és així, hauràs ampliar la pòlissa o contractar un altre segur que les inclogui. En aquests casos solem recomanar l'assegurança On Campus perquè és econòmic i compleix amb les cobertures que exigim.


22- Com es realitza la selecció?

En la convocatòria de el curs 2020/2021 les sol·licituds es prioritzen d'acord amb la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana del seu titulació a l'acabar el curs 2018/2019. Per a la següent convocatòria de el curs 2021/2022 es tindrà en compte la nota mitjana de el curs 2019/2020.


23- Com es fa l'adjudicació de les places?

Els convenis signats entre universitats acorden sempre places semestrals. Això vol dir que la UV disposa d'un nombre de places semestrals a repartir entre els estudiants que sol·liciten la beca i compleixen requisits. És a dir, una vegada prioritzats els estudiants en funció de les seues notes, s'adjudiquen dues places semestres si l'estudiant demana estada anual o una plaça semestral si la seua preferència és un semestre. Es fa així fins a esgotar les places disponibles de cada universitat o fins esgotar el pressupost de la convocatòria.


24 - M'he quedat en llista d'espera i sé que hi ha estudiants que han renunciat a la universitat que vaig sol·licitar, puc quedar-me la seva plaça?

No. La UV decidirà si es recorre a la llista d'espera per a fer algun crida, i en tot cas es respectarà l'ordre publicat. Per la complexitat de el programa i els terminis tan ajustats de sol·licitud a les universitats de destinació, no és probable que fem noves crides.


25 - Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

L'estudiant / a ha de signar un contracte d'estudis amb el coordinador / a de la seua titulació, indicant les assignatures que vol fer a la universitat de destinació i les equivalents que seran reconegudes a la Universitat de València. A l'acabar l'estada, la universitat de destinació enviarà les notes i es farà el reconeixement de crèdits tenint en compte eixe contracte d'estudis.
 

26 - Com faig el meu contracte d'estudis?

Has de consultar amb el teu coordinador/a de movilidad.

El contracte es gestiona desde Portal Serveis Estudiant i és el teu coordinador / a què l'obre i et permet accedir per preparar-lo. Quan heu concretat les assignatures el deixa tancat. Si vols fer alguna modificació posterior has demanar-li al teu coordinador / a que t'ho obri per poder modificar-lo.


27 - Estic intentant matricular-me de crèdits internacionals, però l'aplicació de matrícula em dóna error, què faig?

El més probable és que per algun motiu el teu contracte d'estudis s'ha quedat obert a i Portal Serveis Estudiant És molt important que t'asseguris que està tancat abans de matricular-te, ja que el programa de matrícula no permet que triïs crèdits internacionals si no està tancat. Demana al teu coordinador/a de movilidad que t'ho tancament i tornes a intentar-ho.

 

28 - Què passa si suspenc alguna assignatura durant la mobilitat?

El Reglament de Mobilitat exigeix aprovar al menys el 50% dels crèdits internacionals matriculats, excepte causa de força major. Si suspens alguna assignatura quedarà en el teu expedient amb el suspens per no haver-la superat.

 

29 - On puc trobar l'equivalència entre els meus crèdits i els crèdits de la universitat estrangera?

Com es tracta de sistemes universitaris molt diferents i no són països europeus, l'equivalència de crèdits sempre dependrà de la decisió i de el criteri de coordinador / a de mobilitat. No hi ha taules d'equivalència de crèdits en Programa Internacional genèriques. Has de consultar per tant al teu coordinador/a de movilidad.

 

30 - Com puc obtenir més informació sobre la universitat de destinació?

Hauràs de consultar la seua pàgina web. Pots accedir a la seua web des dels links de la llista d'universitats existent a la secció destinos.

 

31 - Quins documents cal enviar a la universitat de destinació?


En el moment que siguis seleccionat / a (beca ja adjudicada), l'Oficina de Relacions Internacionals contactarà amb tu per donar-te accés a una carpeta que tindràs disponible al disc virtual de la universitat (disco.uv.es), on trobaràs la informació necessària per fer la teua sol·licitud.

Podràs veure els documents que cal enviar a la universitat estrangera (application form, còpia de l'passaport, certificat de solvència econòmica, expedient acadèmic, cartes de recomanació, etc.) i si has de tramitar-la en línia, o mitjançant la nostra oficina internacional per correu electrònic o amb documents originals.

Per universitats amb conveni específic o dobles graus internacionals la gestió de les sol·licituds pot ser compartida amb la pròpia facultat. En aquests casos us informarem prèviament.


32- Cal obtenir un visat? De quin tipus? Com puc obtenir-lo?

L'estudiantat que viatge fora de la Unió Europea necessita obtenir un visat d'estudis. Haurà de consultar els requisits per obtenir el visat a l'Ambaixada de el país de destinació. Abans de gestionar el visat serà imprescindible rebre la carta d'acceptació de la universitat de destinació.
En el cas del Quebec (Canadà), abans de processar l'obtenció de l'visat, l'estudiant necessitarà el CAQ (Certificat d'Acceptació del Quebec). El Visat per Canadà es tramita a l'Ambaixada del Canadà a Paris. més informació aquí.

 

33 - Vull pujar documents per Entreu, però no m'aclareixo, com ho faig?

El primer assegura't d'estar en el procediment correcte "Expedient Programa Internacional 2020-2021", ja que hi ha diversos programes de mobilitat i és fàcil confondre't a l'escollir-lo.
Si has rebut una notificació has atendre-primer i després pujar els documents que et demanem. Aquí tens un manual de Entreu que et pot ajudar.


34 - Qui és el meu coordinador / a de mobilitat?

Hi ha un coordinador / a acadèmic de mobilitat per a cada titulació. Pots consultar el coordinador / a de la teua titulació a la Lista de Coordinadores/as.

 

35 - A causa de la crisi del coronavirus he hagut de tornar a casa, què faig ara?

Si la universitat de destinació t'ha ofert continuar amb classes en línia, has de seguir-les com si estiguessis allà.
Si no us ofereixen aquesta alternativa has de contactar amb el teu coordinador / a de mobilitat i amb secretaria de la teua facultat per matricular-te d'assignatures per a aquest semestre. T'ajudaran en tot el possible perquè puguis acabar el curs aquí.
La beca de Programa Internacional la pagarem completa (semestral o anual segons el cas) amb independència de si has hagut de tornar abans.

Aquí tens informació general sobre les mesures preses des del Vicerectorat fa a la mobilitat i la situació de crisi sanitària i aquí tens informació concreta sobre Programa Internacional.

 

36 - La meua mobilitat de el curs 2019-2020 ha estat cancel·lada i no m'he arribat a incorporar,  puc posposar-la a el curs vinent?

No. L'adjudicació de Programa Internacional 2020-2021 ja està feta i no podem disposar de les places.

 


37 - Tinc adjudicada la beca de Programa Internacional per al curs 2020-2021, es manté la mobilitat per al pròxim curs?

Seguim tramitant les beques per al curs que ve amb l'esperança que per a aquestes dates ja estigui la situació normalitzada.
No obstant això, pot haver-hi canvis i universitats que decideixin suspendre o endarrerir les mobilitats. Si es dóna el cas concret avisarem l'estudiantat que es vegi afectat.

 

 

Darrera actualització: 11/05/2020