Convocatòria 2018

Els projectes subvencionats a la Universitat de València de l'any 2018 han rebut una subvenció total de 550.283 €.

 

KA201: Associacions Estratègiques en el sector de l'Educació Escolar

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Early Start Intervention for Young Children with Autism Attending Educational Services in Low-Income Areas (STAY_IN) Marcos Fernández Marín (Instituto de Robòtica) 18.890 € Web del projecte

 

KA202: Associacions Estratègiques en el sector de la Formació Professional

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Extend European Framework for the Digital Competence of Educators for VET teachers and trainers (TACCLE VET) Jorge Lizandra Mora (Dept. Didáctica Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Facultat de Magisteri) 37.794 € Mur de Facebook del projecte
Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children” (EU_CAREVET) Carolina Moreno Castro (Institut Polibienestar) 60.476 € Web del projecte

 

KA203: Associacions Estratègiques en el sector de l'Educació Superior

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Knowledge, Beliefs, Perceptions About Science of European Students (PERSIST) Carolina Moreno Castro (Institut Polibienestar) 39.376 € Web del projecte
Online Learning Ageement (OLA+) Edelia Villarroya Soler (Personalitat, Avaluació i Tract.Psicologics, Facultat de Psicologia) 15.582 €  
Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe (PROSPERO)

Almudena Navas Saurín (Didàctica i Organització Escolar, Facultat de Filosofia i Ciencies de l'Educació)

24.420 €  
Development of Innovative Solutions in the field of Functional Evaluation aimed at updating the curricula of Health Science School (TEACH) Rafael Tabares Seisdedos (Medicina, Facultat de Medicina i Odontologia) 62.798 € Web del projecte
Adaptative Learning in Statistics  Rosa Mª Baños (Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos) 37.491 €  

KA204: Associacions Estratègiques en el sector de l'Educació de persones adultes

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Development of a Training Progran for Improving The Well-Ageing of Persons With Down Syndrome (DS_AGEING) Carolina Moreno Castro (Institut Polibienestar) 34.400 € Web del projecte
Mind Inclusion 2.0 Carolina Moreno Castro (Institut Polibienestar) 52.766 € Web del projecte

Desenvolupament de les Capacitats en l'àmbit de l'Educación Superior

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia (MINERVA) Alfredo Rosado (Enginyeria Electronica, Escola Tecnica Superior d'Enginyeria) 40.330 € Web del projecte

Aliances del Coneixement

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Succession Planning and Regeneration in Family Business for New Growth through an Innovative Training Programme (SPRING) Domingo Ribeiro (Direcció d'Empreses 'Juan Jose Renau Piqueras', Facultat d'Economia) 73.700 € Web del projecte

Aliances per competències sectorials

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Digital and Innovation Skills Helix in Health (DISH) Carolina Moreno Castro (Institut Polibienestar) 16.950 € Web del projecte

Esports

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV + info
Media as a Channel for Athletes Dual Career Promotion and Education (EDMEDIA) Ferran Calabuig Moreno (Educació Física i Esportiva, Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) 35.310 € Web del projecte