El servei de RRII proporciona suport a qualsevol membre de la comunitat universitària interessat en sol.licitar o adherir-se a un projecte internacional finançat per la Comissió Europea i gestionat per l’Agència Europea d’Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) dins del programa Erasmus+.

  • La missió de la Unitat de Projectes del Servei de Relacions Internacionals és:

1. Difondre els intruments finançadors del programa Erasmus+.

2. Ajudar en la recerca de socis, xarxes i contactes.

3. Donar suport en els tràmits administratius de la preparació de   propostes.

4. Revisar la gestió econòmica dels projectes

5. Seguir  l'execució financera dels projectes.

6. Revisar les justificacions dels projectes