El Pla Estratègic de la Universitat

La Universitat de València ha aprovat el que serà el tercer Pla Estratègic d’aquesta institució que imparteix docència, desenvolupa investigació i innovació, genera cultura i difon els valors de la ciència i el coneixement.

Un Pla Estratègic que, com a resultat d’un procés de reflexió, participació oberta i retroalimentació permanent, al si de la comunitat universitària, estableix les principals prioritats de la Universitat per al proper horitzó temporal.

Aquest horitzó és, en aquest Pla, més reduït, com a conseqüència de les nombroses incerteses de caràcter normatiu i financer a què ha de fer front la universitat pública en el marc d’una persistent crisi econòmica i fiscal amb profundes implicacions socials.

En aquest context complex i canviant, la Universitat de València, refermada en el seu compromís amb la societat valenciana, en els seus valors com a institució pública, així com en la seua visió com a Universitat d’abast global arrelada al territori, formula aquest Pla Estratègic per millorar la qualitat dels serveis que presta a la societat com a servei públic essencial.

Un servei públic que contribueix a la formació tant de capital humà com de ciutadans capaços d’enfrontar-se als reptes d’una societat del coneixement en permanent transformació, a la generació de ciència bàsica i aplicada que contribuisca al necessari canvi de model productiu i de l’estructura econòmica valenciana, així com a incrementar el nivell científic i cultural de la societat valenciana.

En definitiva, amb aquest Pla Estratègic, en un context global, la Universitat de València continua essent fidel als fins per als quals va ser fundada fa més de cinc segles: ser una universitat d’escala global al servei de la societat valenciana.