University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

AJUDES "LÓPEZ PIÑERO" PER ESTUDIS HISTÒRICS AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA, LA MEDICINA I LA TECNOLOGIA

  • March 13rd, 2020
Beques

Aquestes ajudes apareixen anualment i estan adreçades als estudiants interessats pels estudis d'història de la ciència, la medicina i la tecnologia. Poden demanar-les els estudiants predoctorals i també els doctors dels primers anys postdoctorals, i molt particularment tots els estudiants de màster i doctorat del programa interuniversitari (UV-UA-UMH) en el que participa l'Institut López Piñero.

Aquest any l'objectiu és fomentar la participació a dos dels congressos organitzats per l’IILP: la reunió de la Societat Espanyola d’Història de la Medicina (http://www.sehm.es/) a València els dies 29-30 juny de 2020 i la XVI Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència a Alacant el 12-14 novembre de 2020 (https://blogs.iec.cat/schct/activitats-2/trobada/). També aquest any hi haurà una ajuda especial per tal de realitzar investigacions amb els fons documentals de la biblioteca “Vicent Peset-Llorca” (www.uv.es/ihmc)

Les beques poden també servir per fomentar altres activitats d’investigació com l’assistència a congressos, la visita de fonts arxivístics i altres similars, sempre dins de l'àmbit de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. La quantitat donada dependrà de la disponibilitat econòmica i de la llista de candidats presentats. 

 

Criteris de selecció: 

1.- Situació socioeconòmica (situació d'atur, estudiant, recursos familiars, etc.). 

2.- Currículum formatiu dins dels estudis d'història de la ciència, la tecnologia i la medicina. 
3.- Estar (o haver estat als darrers anys) matriculat al màster o doctorat d'història de la ciència i comunicació científica (màster interuniversitari UMH-UV-UA). 

4.- Publicacions, assistència a congressos, organització d'exposicions i altres activitats de recerca i divulgació relacionades amb la història de la ciència. 

5.- Haver demanat (o compromís de demanar) altres beques i ajudes possibles per a aquesta participació. 

 

Enviament de la documentació: 

1.-  Un CV que ha d'incloure almenys les dades abans esmentades. 

2.- Una justificació de la necessitat econòmica de la subvenció (atur, estudiants, etc.). 

3.- Justificant de la matrícula al màster o doctorat. 

4.- Justificant (o compromís) d'haver demanat altres beques i ajudes per al congrés. 


Cal trametre en versió digital (PDF) la documentació amb la indicació a l'email "Beques López Piñero" abans del 30 abril de 2020 a les dues següents adreces

José R. Bertomeu <Jose.R.Bertomeu@uv.es>

María Ricós <M.Carmen.Ricos@uv.es>

IMPORTANT: Cal enviar la documentació a les dues adreces d'email.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy