University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

NOTÍCIA 50 de 50. NOVA ENTRADA DE “SABERS EN ACCIÓ”: “La ciència en l’esfera pública” per Antonio García Belmar (IILP-UA)

  • May 3rd, 2021
El experimentador británico Francis Hauksbee

Espais, actors i estratègies al servei de la promoció i aprovació social de les ciències.

Situating Chemistry és un projecte de col·laboració en línia que té l’objectiu de situar els espais en què la química ha sigut practicada al llarg de la història. Permet visualitzar els llocs precisos en els quals les fonts d’arxiu, la premsa periòdica o les publicacions científiques documenten que hi ha hagut un laboratori químic. La informació disponible és molt desigual, perquè depèn de l’estat de la investigació sobre l’activitat científica en diferents èpoques i llocs. Hi ha exemples, com París i algunes altres ciutats franceses, per als quals ja es disposa de molta informació, però n’hi ha uns altres dels quals encara no es disposa a penes de dades. Si ens fixem en l’àrea metropolitana de París a la fi del segle XVIII, comprovarem que la base de dades arreplega la presència de prop de cinc-cents laboratoris actius en una ciutat de poc menys d’un quart de milió d’habitants. Molts d’aquests laboratoris estan lligats a oficines de farmàcia, institucions acadèmiques, l’administració de l’estat o indústries i manufactures. El que més sorprèn, però, és que prop de tres-cents estaven instal·lats a residències particulars,

Per a continuar llegint:

https://sabersenaccio.iec.cat/la-ciencia-en-lesfera-publica/