University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

VIDEO VI MATINAL HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I ENSENYAMENT

  • March 5th, 2020
Aparell Ingenhousz

Sessió: Mirades creuades de la cultura material de la ciència.

Les mirades de persones amb diferent formació acadèmica  (arqueologia, història de la ciència, didàctica i belles arts) permeten recuperar els diversos significats i potencials usos didàctiques d’un instrument del IES Jorge Juan d'Alacant.

Lloc: IES Jorge Juan, Alacant, 28 de gener de 2020. 18 h.

Organització: IILP-CEFIRE CTEM

Aquesta és la primera sessió de la VI MATINAL HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I ENSENYAMENT

"Museus: Un altre espai per aprendre ciència"

Alacant, 28 febrer- 29 febrer 2020


OBJECTIUS: Són els museus un espai d’aprenentatge de les ciències? O són producte de projectes polítics al servei d’interessos aliens al món acadèmic? Estan els museus connectats amb altres institucions educatius? Com  són dissenyades les seues polítiques d’exposicions? Què idees pedagògiques són les predominants? Com han canviat els museus? Què relació tenen amb el patrimoni  científic?  Què  persones hi treballen i amb quina formació i interessos?  Podem aprendre  ciència  als  museus que no són exclusivament de ciència  i tecnologia? Què futur tenen els museus de ciència? Com podem fer-los servir dins de l’àmbit educatiu? Aquestes són algunes de  les qüestions que  seran  tractades dins de  la  VI Matinal dedicada  als museus. L’objectu  d’aquesta  matinal  és presentar  els  estudis  històrics  al  voltant  dels  museus  i connectar-amb la recerca didàctica i les experiències pràctiques dels darrers anys.

La matinal començarà el divendres amb una visita a la col·lecció d’instruments científics del IES Jorge Juan d’Alacant. Les mirades creuades de persones amb diferent formació acadèmica permetran recuperar els diversos significats i potencials usos didàctiques d’aquestes peces.

La presentació  general  de  la  història  dels  museus  i  les activitats  fetes  dins  de  l’Institut Interuniversitari López Piñero serà a càrrec dels directors del IILP a les seus de València i Alacant. També hi haurà una presentació conjunta de les activitats desenvolupades pel CEFIRE CTEM dins d’aquest àrea dels museus. Un taller amb
instruments del segle XIX i XX permetrà analitzar aquests objectes amb les perspectives creuades de diferents tradicions acadèmiques com  la  didàctica,  la història  de  la  ciència,  l’arqueologia  i  l’art. 
Pensarem així  el  valor patrimonial, històric, artístic i pedagògic de la cultura material de la ciència. El dissabte estarà centrat en la situació dels museus de ciència. Mª Carmen Perea, directora del MUDIC, farà una presentació d’aquest museu educatiu, amb la seua experiència i perspectives de treball. Jaume Sastre, investigador del CEHIC-UAB, farà una discussió dels orígens del concepte d’interactivitat per tal d’oferir una reflexió al voltant de la ciència i l’educació a les societat democràtiques.  Aquestes sessions  inclouran  tallers  pràctics  amb  instruments científics  i propostes  de  treball  dins  dels  museus.  Tal  i com  hem  fet  altres  matinals,  les  persones
participants disposaran  d’un  dossier  documentals  amb  lectures addicionals  per  ampliar  la informació. També podran conèixer els recursos de l’Institut Interuniversitari López Piñero i els projectes desenvolupats pel CEFIRE CTEM, així com gaudir de les exposicions amb connexió amb el tema tractat.

Les Matinals d'història de la ciència són trobades anuals entre professionals de la història de la ciència i de l'ensenyament de les ciències, destinats a traslladar enfocaments i resultats de la recerca en història de la ciència i de la medicina al professorat d'ensenyament secundari, al mateix temps que es pretén motivar la recerca històrica
inspirada en la investigació didàctica i en els sabers de l’aula. L’objectiu és crear espais de diàleg i col·laboració, on poder afrontar els reptes de la imbricació entre història i didàctica de les ciències i la transformació de la investigació històrica i didàctica en saber escolar, pràctica educativa i reflexió docent.

Les anteriors matinals han estat dedicades a “ciència i gènere”, “instruments científics”, “la ciència en acció”, “les controvèrsies sociocientífiques” i “la taula periòdica”. Més informació al voltant de les anteriors sessions a www.uv.es/ihmc.

Més informació al voltant dels instruments: http://www.instrumentscientifics.org/comic/

Video.  https://www.youtube.com/watch?v=PHa_LsRDavg

Crònica de Luis Moreno: 

   https://www.investigacionyciencia.es/blogs/ciencia-y-sociedad/104/posts/objetos-que-hablan-espacios-que-educan-18406

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy