Logo del portal
CATÀSTROFE SANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN TEMPS DE CRISI. EUROPA 1918-1945
The Triumph of death

Funding agencies:

Ministeri de Ciència i Innovació, Govern d'Espanya

Partners:

FISABIO, Direcció General de Salut Pública, Generalitat Valenciana