III Jornades sobre empresa social (EMPRESOCIAL): “Empreses  socials i sector públic”

  • May 18th, 2016
III Jornades sobre empresa social

9 i 10 de juny de 2016 - Saló de Graus - Facultat de Dret de la Universitat de València   (Av. dels Tarongers, s/n, València)

En el marc del projecte d’investigació EMPRESOCIAL (DER2012-39223-C02-01), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, el IUDESCOOP organitza les III Jornades sobre empresa social, dedicades a l’anàlisi de les relacions de col·laboració entre les empreses socials i el sector públic.

Aquestes jornades, que també analitzaran la necessitat de dotar a les empreses social d'un marc jurídic i fiscal adequat així com aspectes d’interès relacionats amb l’organització de les empreses socials,  es centraran, sobre tot, en la possibilitat d'aprofitar el seu potencial per articular polítiques públiques en l'àmbit local a través de fórmules com la creació de cooperatives de serveis públics, el suport financer a l'activitat de les empreses socials i la progressiva incorporació de clàusules socials en els procediments de contractació pública.

En les jornades hi intervindran investigadors del projecte EMPRESOCIAL i tècnics i representants de l’Administració local i del sector de l’Economia Social, amb l’objectiu de contrastar punts de vista al voltant de la necessitat i la possibilitat d’intensificar la col·laboració entre les empreses socials i les entitats locals en la prestació de serveis públics com a fórmula per a articular polítiques socials de forma transversal.

Les jornades van dirigides als membres de la comunitat acadèmica, a representants polítics i tècnics de l'Administració local i a persones i entitats relacionades amb l'economia social.

Enllaç al fullet de la Jornada.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy