Convocatòria de la Càtedra UNESCO per a projectes d’educació per al desenvolupament

  • December 22nd, 2016
 
Convocatòria de la Càtedra UNESCO per a projectes d’educació

La Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València ha obert la convocatòria 2016, destinada al personal d’administració i serveis, i al personal docent i investigador de la Universitat de València, per a accions universitàries d’educació per al desenvolupament i de sensibilització per a la cooperació. El termini de presentació de projectes finalitza el 15 de febrer de 2017.

La dotació econòmica per a la convocatòria és de 28.000 euros que aporta la Universitat de València, mitjançant el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, i que gestiona la Fundació General de la Universitat, a través de l’Àrea de Cooperació.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a iniciatives formatives i de sensibilització en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament humà sostenible a realitzar en la Universitat de València durant l’any 2017, que contribuïsquen a conscienciar, formar, transversalitzar, informar, divulgar i sensibilitzar a la comunitat universitària, la seua activitat acadèmica i el seu entorn social per a superar els desequilibris i injustícies que afecten als pobles més desfavorits del món. 

Els projectes, individuals o col·lectius, podran tindre caràcter de jornades, cicles de conferències, campanyes de sensibilització, exposicions, congressos, accions formatives (sessions magistrals, mòduls de formació especialitzada, activitats no reglades en postgraus oficials, etcètera), creació de materials educatius i formatius (en suport editorial o audiovisual), accions de suport a la investigació, així com qualsevol altra acció que promoga el desenvolupament humà sostenible. 

Les bases de la convocatòria i el formulari de presentació de projectes es pot consultar i descarregar en http://www.fundaciouv.es/cooperacio/convounesco2016

Les persones o col·lectius sol·licitants poden demanar assessorament a l’Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València per a la correcta formulació d’aquests projectes.

La Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València va ser creada en 1994 mitjançant conveni de la Universitat amb UNESCO. La seua coordinació i gestió correspon per manament de la Universitat a l’Àrea de Cooperació de la Fundació General. L’objectiu de la Càtedra és, segons assenyala el conveni del 94, “promoure projectes coordinats d’investigació, docència, informació i documentació en tots els àmbits acadèmics. La Càtedra serà un instrument que afavorisca la col·laboració entre els departaments de la Universitat i els d’altres institucions, en particular, de les regions dels Estats Àrabs i d’Amèrica Llatina i el Carib”. 

Més informació en:
http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/

I a través del compte de la Càtedra en Twitter: 
https://twitter.com/CatedraUNESCOUV

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy