El pressupost de la Universitat creixerà un 3,30% en 2018 i se situarà en els 351.266.624 euros

 
Joan Oltra.
Joan Oltra.

El Consell de Govern de la Universitat celebrat dimarts 19 va aprovar el projecte de pressupost de la Universitat per a 2018, que creixerà un 3,30%, per a situar-se en els 351.266.624 euros. El projecte va passar divendres 22 al Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

El pressupost va ser presentat pel gerent de la institució, Joan Oltra. La subvenció nominativa ordinària de la Generalitat, segons figura en el projecte de llei anunciat per la Conselleria d’Hisenda, és de 230.035.070 euros. Les taxes i altres ingressos tenen una reducció significativa d’un -7,96% (-4,81 milions d’euros) com a conseqüència de la reducció en la recaptació de les matrícules universitàries prevista en el Decret 108/2017 de la Generalitat.

El 21,21% d’ingressos corrents provenen d’aportacions privades, i el 73,58% d’aportacions públiques. De 351,27 milions d’euros, 92,80 milions d’euros (26,42%) provenen d’activitats pròpies de la Universitat i aportacions de particulars, mentre que 258,47 milions d’euros (73,58%) provenen de transferències d’administracions públiques.

Les despeses de personal augmenten 6,16%, per un valor diferencial de 13,34 milions d’euros per a l’any 2018 com a conseqüència dels acords adoptats als òrgans de govern de la Universitat pel que fa a la dedicació docent, la taxa de reposició i de la incorporació del tram corresponent a la carrera professional del personal d’administració i serveis en 2018 (66%). No s’inclou cap estimació respecte de l’augment de les retribucions dels empleats públics (caldrà esperar en açò a la decisió del Govern central). 

Els conceptes retributius consumeixen el 65,45% del pressupost de 2018. El capítol de despeses de funcionament ordinari  té un augment del 5,37% respecte de l’any anterior. La resta de despeses presenten una reducció en la totalitat dels capítols com a conseqüència de la reducció de les aportacions exteriors (especialment pel que fa a les transferències de capital), la reducció de les necessitats (despeses financeres) i les inversions i passius financers per l’esforç que es fa en les operacions corrents.

Plantilla PDI i taxa de reposició

En un altre dels punts del Consell de Govern, la vicerectora Maria Vicenta Mestre va informar de la Relació de Llocs de Treball, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius per a 2018, i de l’oferta pública d’ocupació. Aquests punts van estat aprovats per unanimitat. Es tracta d’una àmplia iniciativa per a l’estabilització del professorat contractat i ajudant, i per a la promoció a professorat titular i a càtedres. S’inclouen 115 càtedres, 44 places de professor/a titular amb acreditació, altres 25 places de titular i 70 places per a estabilitzar interinitats.

La vicerectora va agrair l’esforç de la comunitat universitària per a aconseguir aquest promoció i estabilització del professorat, que permet començar a superar el “context molt difícil” del passat, quan la taxa de reposició provocava augment de la precarietat i barrava la promoció.

Condol institucional

En el seu informe, el rector va expressar el condol institucional per la mort recent de persones de la comunitat universitària. Es tracta del catedràtic jubilat del Departament de Física Aplicada Vicente Such Belenguer; el també professor jubilat del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear José Miguel Bolta Alandete; i de l’artista Carles Santos, Medalla de la institució.

File in: Institucional
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy