El rector Esteban Morcillo s’acomiada del Claustre fent una crida a mantindre “l’orgull de pertinença” a la Universitat

 
Esteban Morcillo.
Esteban Morcillo.

El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, ha llegit aquest dijous (21 de desembre) davant del Claustre el seu darrer informe. Esteban Morcillo ha exhaurit els dos manaments (huit anys) previstos en els Estatuts. El rector s’ha acomiadat fent una crida a mantindre “l’orgull de pertinença” a la Universitat de València.

En la seua intervenció, el rector ha recordat les dades que situen la Universitat de València al capdavant del sistema universitari autonòmic, i en posicions competitives en l’àmbit espanyol i europeu. Ha recordat, per exemple, que l’oferta de noves places per al curs 2017/2018 s’ha cobert en un 99,8%, que la matrícula dels màsters s’ha cobert en un 82%, i que s’ha incrementat tant la captació de fons per a investigació com la producció científica.

Esteban Morcillo ha agraït la col·laboració i l’esforç de tota la comunitat universitària per tal de superar els “moments difícils” provocats per la crisi econòmica, que ha causat una “escletxa social”. I ha animat a la participació en els imminents processos electorals (renovació del Rectorat i dels deganats).

En el torn obert de paraules, el catedràtic d’Història Medieval Antoni Furió ha felicitat el rector per la seua gestió de huit anys, i ha demanat un major esforç per tal que la de València no siga considerada “una universitat més” dins del sistema autonòmic, sinó la institució d’ensenyament superior de referència. 

Per la seua banda, Francesc Marí, del STEPV, ha lamentat la discriminació dels treballadors de les universitats respecte als de la Generalitat quant a la carrera professional, i ha exigit una posició ferma de la institució acadèmica enfront del Govern valencià.

Sindicatura de Greuges
La Síndica de Greuges de la Universitat, Elena Grau, ha presentat davant del Claustre l’informe de gestió corresponent al curs 2016/2017. La sindicatura la integren també María Consuelo María López i Òscar Moreno. Aquest òrgan va atendre 124 expedients durant el curs 2016-2017, dels quals 38 eren consultes i 86 corresponien a reclamacions o queixes. Per col·lectius, el 84% correspon a l’alumnat, el 8% a expedients presentats pel PDI, l’1% al PIF (Personal Investigador en Formació) i el 7% al PAS.
Del total de 124 expedients tramitats, els més nombrosos (82) corresponien al col·lectiu de l’alumnat, en temes relatius al procés de matrícula (11), als criteris d’avaluació i /o incompliment de programes d’assignatures (11), i a problemes relacionats amb beques i ajudes (6). La resta dels expedients del col·lectiu de l’alumnat són problemes sobre expedició de títols i certificats (4) o devolució/pagament de taxes (4) o conflictes amb el professorat (4), amb la transferència/reconeixement de crèdits (3), anul·lació de crèdits (3), opció lingüística (2), adaptació d’estudis (2), convalidacions (2), TFG (2) TFM (1), tesis (1), trasllat d’expedient (1).
El curs 2016-2017 el nombre total d’expedients (124) ha augmentat respecte al curs anterior 2015-2016, encara que és menor que en els tres precedents (145, 165, 136).

L’informe complet es pot consultar clicant ací.

File in: Claustre
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy