Jornada d’Innovació Educativa en Història de l’Escola, a Magisteri

  • October 18th, 2016
 
Jornada d’Innovació Educativa

La Facultat de Magisteri serà seu aquest dijous dia 20 de la IV Jornada d’Innovació Educativa en Història de l’Escola. L’encontre serà inaugurat a les 11 hores pel vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, Ramon López; la vicedegana de la Facultat de Magisteri, Noelia Ibarra; i el director del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació, Andrés Payà.

En l’encontre participaran especialistes d’Itàlia, les Illes Balears i València que parlaran sobre les seues experiències docents i d’investigació historicoeducativa a Itàlia i Espanya. Així, Roberto Sani de la Università di Macerata parlarà sobre ‘Estudis i noves perspectives d’investigació sobre manuals escolars i llibres de text a Itàlia’. Anna Ascenzi, sobre ‘Quaderns escolars com a font per a la història de l’educació. El cas del feixisme italià i la Segona Guerra Mundial’. Sara González parlarà sobre ‘Fotografies, fonts orals i xarxes socials per a la docència en història de l’educació a Balears’; i Maria del Carmen Agullo i Alejandro Mayordomo tractaran la ‘Guia didàctica de l’Aula de la II República a Ontinyent com a recurs per a conéixer el passat escolar’. 

Informació ací.