La professora María Jesús García, premi Blas Infante d’Estudis sobre Administració i Gestió Pública

  • Press Office
  • August 27th, 2019
 
María Jesús García
María Jesús García

La professora María Jesús García ha rebut el premi Blas Infante d’Estudis i Investigació sobre Administració i Gestió Pública que concedeix l’Institut Andalús d’Administració Pública pel treball ‘Democràcia participativa en l’elaboració de les Normes Europees en el context de la legislació intel·ligent’.

García analitza en el treball els procediments d’elaboració de normes comunitàries, amb especial referència als mecanismes jurídics previstos per l’ordenament europeu per a potenciar la participació de la ciutadania no sols en l’elaboració de les mateixes, sinó també al llarg de tot el cicle normatiu. Tot açò, en el marc d’un context normatiu que advoca per racionalitzar l’elaboració d’actes legislatius, considerant que no es tracta de legislar més, sinó millor.

María Jesús García és professora titular de Dret Administratiu en la Universitat de València. Després d'acabar els seus estudis de llicenciatura en Dret va obtindre una beca d'investigació del Ministeri d'Educació i Ciència, obtenint posteriorment el títol de Doctora en Dret.

És autora de quatre llibres i ha publicat diferents articles en revistes especialitzades sobre una gran varietat de temes relacionats amb el Dret Públic. A més, ha rebut diferents premis pels seus treballs d’investigació.

Ha sigut magistrada suplent en règim d'adscripció permanent com a mesura de reforç en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana, Sala contenciosa administrativa.

María Jesús García ha sigut professora convidada en la Universitat de Harvard en 2017 i membre del Reial Col·legi Complutense a Harvard, institució de la qual va rebre una beca per a realitzar una estada d'investigació en la citada universitat. Ha impartit seminaris i conferències tant en la Universitat de Harvard, com en altres universitats europees on ha sigut professora visitant.

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy