La Universitat de València concedeix més de 64.000 euros en ajudes a l’estudiantat per a l’adquisició de material TIC

  • Information and Promotion Service for Students (Sedi)
  • January 8th, 2021
 
Ordinador portàtil

El Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius ha publicat la resolució provisional de les ajudes a l’estudiantat per a l’adquisició permanent de material TIC al tauler oficial de la Universitat de València. S’han concedit 138 ajudes, de fins a 500 euros, per contribuir a sufragar la compra d’un ordinador personal complet i altres 13 ajudes, de fins a 50 euros, per a cobrir despeses destinades a la connectivitat a recursos digitals. L’import global concedit ascendeix a 64.535,84 euros, després d’una ampliació de crèdit de 14.600 euros per poder abastar més sol·licituds.

Les ajudes per a l’adquisició de material TIC, que convoca el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius i que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), van destinades a l’estudiantat de la Universitat de València en situació de vulnerabilitat econòmica. A més de facilitar el seguiment de la docència no presencial durant la situació d’emergència sanitària i econòmica originada per la COVID-19, complementant el pla d’ajudes TIC de la Universitat de València en funcionament d’abril a maig de 2020, aquesta nova convocatòria pretén aprofundir en la reducció de la bretxa digital entre l’estudiantat universitari i garantir la igualtat d’oportunitats.

Els recursos TIC s’han convertit en una eina d’estudi i comunicació fonamental, tant en la docència en línia com en la presencial, pel que és una aposta de la Universitat de València aconseguir que tot l’estudiantat universitari tinga un accés adequat. De fet, ja s’està treballant en una nova convocatòria d’ajudes a l’estudiantat per a l’adquisició de material TIC. I, en la mateixa línia, s’ha ampliat el termini de préstec d’ordinadors portàtils a l’estudiantat des del Servei de Biblioteques. El termini de préstec inicial és de 15 dies amb la possibilitat de renovar fins 6 vegades, pel que el préstec global pot arribar als 90 dies.