La Universitat publica un llibre sobre els cinc segles d’història de la Facultat de Medicina, institució avantguardista i pionera en l’especialització professional

  • Publications Service
  • May 7th, 2021
 
Coberta del llibre.
Coberta del llibre.

Una vintena d’historiadors de les universitats de València, Miguel Hernández i Catòlica de València, i de diversos instituts del CSIC, dirigits i coordinats per Josep Lluís Barona, catedràtic d’història de la ciència de la Universitat de València, han escrit un llibre sobre els cinc segles d’història de la Facultat de Medicina, institució avantguardista i pionera en l’especialització professional.

Amb més de cinc segles d’història i amb antecedents dels estudis de cirurgia medievals, la Facultat de Medicina de València fou un centre avantguardista en la recepció i difusió de l’humanisme científic renaixentista, particularment de la reforma anatòmica, el paracelsisme, l’atomisme i la botànica mèdica. 

Tota aquesta història i evolució és la que s’analitza en aquesta obra col·lectiva dirigida i coordinada per Josep L. Barona, catedràtic d’història de la ciència de la Universitat de València, i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de més d’una vintena d’historiadors de diverses universitats i institucions espanyoles. L’obra, a més, serveix per retre homenatge a la figura de Juan Peset Aleixandre, rector i catedràtic de Medicina Legal.

Escrit en un to acadèmic però accessible a un públic ampli, el llibre actualitza les investigacions més recents i recorre la tradició històrica i mèdica valenciana, els antecedents i fundació dels estudis de medicina, la seua evolució durant el Renaixement i el Barroc, la tensió entre tradició i renovació en el segle XVIII, els períodes de decadència i crisi i les reformes dutes a terme i, per últim, la realitat actual amb una mirada cap al futur. 

En la publicació s’expliquen també els avatars de la construcció de la nova facultat a l’avinguda de Blasco Ibáñez, la transició d’un model arcaic a un altre d’experimental, assistencial i modern, la creació de l’Hospital Clínic i, especialment, la importància de la seua biblioteca i del Museu d’Història de la Medicina, així com la incorporació de la dona a les professions sanitàries.

Per últim, l’obra també conté un capítol final dedicat a la Facultat de Medicina en l’actualitat, on el degà i el seu equip expliquen la projecció internacional, les reformes en la docència, la incorporació de convenis amb hospitals i les actuals estructures de suport a la recerca, com ara la Unitat Central d’Investigació de Medicina i l’INCLIVA (Institut d’Investigación Sanitària de l’Hospital Clínic de València).

El llibre, a més, inclou versemblances biogràfiques i requadres dedicats a institucions i personatges rellevants de la història de la Facultat de Medicina que serveixen per a posar en valor el patrimoni històric i la seua importància per a la cultura, la ciència i la medicina dels nostres dies.

L'obra es pot adquirir a la llibreria de la Universitat de València, de manera presencial o a través del web de Publicacions de la Universitat de València: https://links.uv.es/UpL68Jv