Nova plataforma per a fer pràctiques de fisioteràpia

  • Office of the Principal
  • March 16th, 2021
 

L’alumnat de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València fa pràctiques amb la mateixa plataforma de prescripció d'exercici terapèutic que fan servir els professionals

La Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València ha adquirit llicències d’accés a la plataforma de Programes d’Exercici Terapèutic (ProET), una nova plataforma per a configurar protocols de tractament fisioterapèutic mitjançant el disseny d’exercicis físics terapèutics. L’aplicació, que ha estat desenvolupada pel Col·legi de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana (ICOFCV), facilita el treball dels fisioterapeutes col·legiats amb els seus pacients i constitueix una ferramenta innovadora d’aprenentatge per als estudiants de grau i de màster.

Per al director del departament de Fisioteràpia de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València, José Casaña, l'objectiu principal en l’ús d’aquesta eina és “facilitar el treball a l'hora de confeccionar programes d'exercici terapèutic i la realització de pràctiques tant presencials com telemàtiques d'una manera molt més eficient”.

Com assenyala José Casaña, “la introducció en les aules d’aquest sistema d’aprenentatge, ha suposat un nou pas de la Facultat cap a la innovació educativa. A més a més, aquesta plataforma ha propiciat la ràpida d’adaptació cap a una modalitat de docència a distància i semi presencial durant les restriccions que ens ha imposat la pandèmia de la COVID-19”.

D’altra banda, l’alumnat de la Facultat de Fisioteràpia que treballa amb aquesta aplicació desenvolupa coneixements i habilitats d’una manera pràctica i intuïtiva alhora que fa una primera presa de contacte amb sistemes de treball que fan servir els professionals de la fisioteràpia. 

Entre les funcionalitats d’aquesta plataforma, destaquen la possibilitat de dissenyar i descarregar protocols d’exercicis físics terapèutics, registrar exercicis nous o crear calendaris d'activitats i de sessions. També ofereix grans oportunitats de personalització del treball amb l’adaptació dels exercicis, modificant paràmetres com ara la càrrega, les repeticions o la duració, a les necessitats dels pacients. Tanmateix, els usuaris poden accedir i consultar el seu calendari d’activitats a través de l’aplicació.

El director del Departament de Fisioteràpia apunta que amb aquesta modalitat formativa, els estudiants trauen gran profit i treballen d’una manera molt semblant a com ho fan els professionals en actiu. Casaña també ha remarcat que “en la facultat de Fisioteràpia estem satisfets d’haver implementat aquest nou sistema d’aprenentatge perquè considerem que la innovació educativa és fonamental i que les noves tecnologies s'han convertit en un instrument d'aprenentatge veritablement útil i necessari”.

La integració d'aquesta aplicació en els plans d'estudis del Grau de Fisioteràpia de la Universitat de València va concorde a l'estratègia d'educar i formar els futurs professionals de fisioteràpia en l'aplicació de programes d'exercici terapèutic. Amb aquesta adquisició la Facultat de Fisioteràpia se situa capdavantera en l'ús d'aplicacions que permeten programar planificar i dissenyar rutines d'exercicis amb finalitats terapèutiques.

Tanmateix, aquesta eina facilita la realització de programes d'exercicis orientats a les patologies, malalties i lesions que pateix la societat. Al remat, potencia els bons resultats que, com a tractament terapèutic, proporciona l'ús de l'exercici basat en l'evidència científica.

La facultat de fisioteràpia conscient de la realitat a la qual es trobaran els seus estudiants una vegada finalitzats els seus estudis ha apostat fortament per a ajudar-los en una major i millor integració en el mercat laboral, ja que ProET està sent utilitzada per tots els fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana. L’objectiu final és promoure i fomentar les relacions entre l'estudiantat i l'entorn professional, facilitant eines de cooperació entre la universitat i l'empresa, convertint-se així, en un agent clau en activitats d'innovació, formació, ocupació i emprenedoria.