Paz Lloria, nova vicesecretària general de la Universitat

  • Office of the Principal
  • February 5th, 2021
 
Paz Lloria - Vicesecretaria General de la Universitat de València
Paz Lloria, Vicesecretaria General de la Universitat de València (2021)

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha nomenat la professora del Departament de Dret Penal, Paz Lloria, com a nova vicesecretària general de la Universitat. Així ho va informar al Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el passat dimarts dia 2 de febrer.

La Secretaria General de la Universitat, encapçalada actualment per la secretària general M. Elena Olmos, i qui és nomenada per la rectora entre els membres de la universitat que compleixen els requisits legals, actua com a tal en el Claustre i en el Consell de Govern, és el custodi de la documentació universitària, fedatària de la Universitat de València i garantia de l’accés dels membres de la comunitat universitària al coneixement dels acords del Claustre i del Consell de Govern (art. 106 dels Estatuts).

Per tal de reforçar aquesta estructura universitària, la rectora ha nomenat la professora titular del Departament de Dret Penal, Paz Lloria García, com a nova vicesecretària general de la Universitat de València.

Paz Lloria, qui és llicenciada en Dret per la Universitat de València (1992) i doctora en Dret per la mateixa a universitat (2000), ha completat la seua formació amb estances d’investigació en l'Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universitat de Friburg (Alemània) i estances també a la Universitat Nacional del Mar de Plata i en la Universitat de Mòdena.

En la Universitat de València, a més de ser Professora Titular del Departament de Dret Penal, és directora la Càtedra de Protecció Ciutadana i Policia Local de València (PROTECPOL) i ha sigut directora del Màster Oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València. A més, ha impartit docència de Grau i Postgrau a la UV i altres universitats espanyoles, màsters i cursos de formació organitzats per organismes públics i privats, col·laborat, fora de l'àmbit universitari, en la formació penal del cos de Policia Local, jutges i fiscals, així com dictat conferències en països europeus i americans.

La seua tasca investigadora abraça diferents àrees del Dret Penal que van des de la Part General a la Part Especial, tractant l’anàlisi de diversos delictes com l’intrusisme professional, contra la salut pública, la propietat intel·lectual, la intimitat, la violència de gènere o la ciberdelinqüència.

Com a investigadora, és membre del Grup d’Investigació en Propietat Intel·lectual (GI+dPI), del Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere (CEMUVIG), del grup d’investigació Mercat Financer i Dret del Consum (PIM), de la Xarxa Iberoamericana d’Investigadores en Política Criminal i Institucions de la Seguretat (POLYSEG) i de la Xarxa d’Especialistes en Dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Derecho TICs).

A més, ha sigut avaluadora de diferents revistes científiques, i forma part del Consell de Redacció de la Revista General de Dret Penal (IUSTEL), del Consell de redacció internacional de la Revista Sistema Penal e Informàtica, del Consell Executiu de la revista El Cronista de l’Estat de Dret, del Consell Avaluador de la revista la Llei Penal del Comité editorial de la Revista Llatinoamericana de Dret Processal, i del Consell Científic de l'Editorial Bosch, entre d’altres.