Silvia Barona, presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de València

  • December 26th, 2016
 
Silvia Barona, presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de València

La professora Silvia Barona, catedràtica de Dret Processal de la Universitat de València, ha estat nomenada presidenta de la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València, òrgan que ja va dirigir entre els anys 2007 i 2010. La doctora Barona ha centrat una gran part de la seua activitat investigadora a treballar pel foment de la mediació i l’arbitratge en el marc de la resolució dels conflictes.

Barona va deixar la Presidència de la Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç de València el 2010 per a assumir les funcions de vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals de la Universitat de València, càrrec que va exercir fins el 2014.

La professora Silvia Barona ha publicat 17 llibres com a autora única i ha participat en 600 obres col·lectives, algunes de les quals ha dirigit ella mateixa, referides a la mediació i l’arbitratge. Dirigeix el Grup MedArb de la Universitat de València, vinculat a una xarxa d’investigadors i professionals nacionals i internacionals experts en ADR (solució extrajurisdiccional de conflictes) i en el qual s’han format prestigiosos juristes que han culminat tesis doctorals sota la seua direcció. 

La seua trajectòria acadèmica, investigadora i professional, vinculada a la mediació i a l’arbitratge, l’ha situada en un lloc destacat en l’àmbit internacional, fruit de la qual cosa són els premis obtinguts, la participació en congressos internacionals i la designació com capacitadora de jutges, advocats, procuradors, economistes, administradors de finques, i altres professionals que s’acosten al món de les ADR.

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy