Últims dies per a sol·licitar les ajudes per als esportistes d’alt nivell i elit

  • September 20th, 2016
 
Imatge de salt

El passat 30 de juny, el Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València va resoldre la convocatòria d’ajudes per als esportistes d’alt nivell i elit de la Universitat per al curs 2016-2017.

L’objectiu d’aquestes ajudes és el desenvolupament del programa de suport als esportistes d’alt nivell i elit de la Universitat de València amb la finalitat de fer possible que alternen l’activitat esportiva i els estudis acadèmics, fet que ajudarà a la total integració d’aquests esportistes en el sistema educatiu universitari.

Els esportistes tindran a la seua disposició tutories acadèmiques que els ajudaran a compatibilitzar l’activitat acadèmica amb l’esportiva; disposaran de les instal·lacions esportives i mitjans del Servei d’Educació Física i Esports per al desenvolupament dels seus entrenaments, així com de serveis de seguiment mèdic, fisioteràpia, readaptació esportiva i de preparació física gratuïts gràcies al Gabinet de Suport a l’Esportista. També obtindran 1,5 ECTS pel fet de ser membres d’algun dels equips de la Universitat i participar en el Campionat d’Espanya Universitari, internacionals universitaris i/o en el Campionat Autonòmic Universitari.

El nombre d’ajudes vindrà determinat en funció de les sol·licituds presentades fins al pròxim 30 de setembre, data en què acaba el termini de presentació d’aquestes. La convocatòria es pot consultar en la pàgina web del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València (www.uv.es/sef).