Un estudi clínic observacional analitzarà l’exposició al virus SARS-CoV-2 en menors asimptomàtics, per a preparar el retorn presencial a les aules

  • Press Office
  • June 30th, 2020
 
José V. Castell.
José V. Castell.

Un estudi clínic epidemiològic observacional posat en marxa per la Unitat Mixta Universitat de València (UV)-La Fe d’Hepatologia Experimental analitzarà, al llarg de les pròximes setmanes, el grau d’exposició al virus SARS-CoV-2 de menors asimptomàtics. Els menors, d’entre 3 i 14 anys, participaran voluntàriament en un estudi de cohorts estratificat per edats que inicien l’escolarització obligatòria (3-4 anys, 5-6 anys i 11-12 anys), amb l’objectiu de conéixer i abordar amb base científica el retorn presencial a les aules el pròxim curs acadèmic 2020-2021.

La investigació ha sigut promoguda pel doctor José V. Castell, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Medicina de la Universitat de València i director de la Unitat Mixta, i aprovada pel Comité Ètic d’Investigació Biomèdica de l’Hospital La Fe.

L’estudi compta amb la col·laboració de l’Equip de Pediatria i infermeria del Centre de Salut Campanar de València, Departament la Fe, per al reclutament de subjectes i recollida de dades i mostres biològiques, en col·laboració amb l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital La Fe (IIS La Fe), que compta amb autorització de l’Institut de Salut Carles III per a dur a terme estudis de detecció del COVID-19, i l’empresa de biotecnologia Biotech BIONOS, per a les determinacions analítiques.

S'aprofitaran les visites previstes per a les revisions dels xiquets/es dins del Programa del Xiquet Sa, que es duu a terme per a l’emissió del certificat escolar a l’inici de cada etapa educativa i la vacunació sistemàtica. La participació en l’estudi és voluntària i requereix el consentiment informat de les famílies. També poden participar els germans convivents dels subjectes prenen part. La informació per a ser inclosos en l’estudi els possibles participants està centralitzada a través del correu covidschoolkids@gmail.com.

En l’estudi s’aborden dues circumstàncies singulars, a) la de xiquets que van poder veure’s exposats al coronavirus en les etapes prèvies al confinament, alguns d’ells amb símptomes compatibles amb un procés viral i/o gripal, però que no van ser correctament identificats els patògens causants del procés, i b) la d’aquells menors que han conviscut durant el confinament, en el seu entorn familiar, amb pares/convivents positius per a SARS-cov2 , no han desenvolupat clínica de la malaltia i es desconeix quina és la seua situació enfront de covid-19.

“Volem conéixer quin ha sigut el grau d’exposició, inadvertida o no, al Covid per la població infantil; la seua eventual resposta enfront del virus, si existeixen portadors asimptomàtics i si la població infantil constitueix realment un reservori del virus, com s’ha afirmat”, assenyala el professor Castell.

El projecte ha despertat un notable interés en l’equip de pediatria (6) i infermeria (6) del Centre de Salut Campanar, que es convertirà en el primer a dur a terme un estudi d’aquesta naturalesa. “La resposta que estem rebent per part de les famílies està sent molt positiva”, assenyala la pediatra Marta Castell, co-IP de l’estudi clínic.

“Hem organitzat un sistema informatitzat online de recollida de dades dels xiquets/as i els progenitors que es mostren molt col·laboradors i estan participant de manera molt activa en l'emplenament de dades clíniques”, assenyala Carmen Toledo, pediatra del Centre i membre de l’equip investigador.

“El confinament estricte ha sigut l’estratègia preventiva que, de moment, s'ha mostrat més eficaç. Gràcies a aquesta mesura s'ha aconseguit disminuir els contagis i ara, a poc a poc, comencen a relaxar-se les mesures. Això dóna lloc a un escenari complex, amb moltes incerteses, especialment en els xiquets/es, de cara a la progressiva volta al col·legi al setembre de 2020”. Amb vista a aquest imminent retorn a l’escola i al col·legi, l’estudi pretén saber l’estat dels xiquets amb relació al COVId i si, com a conseqüència d’això, hi ha hagut una resposta immunològica contra el virus”, afig el doctor Castell.

La investigació consisteix en una recollida sistemàtica de dades mitjançant l’emplenament d'un qüestionari epidemiològic online i la presa de dos tipus de mostres biològiques en els xiquets (mostra orofaringea i de sang). Amb aquestes mostres, s’examinarà una eventual presència asimptomàtica de virus en la nasofaringe, i l’existència d’una resposta immunitària contra el virus. 

Per a això s’utilitzaran dos procediments paral·lels de detecció de material genètic del virus per PCR d’alta sensibilitat, detectant individualment diversos gens del virus i el títol d’anticossos IgM i IgG específics. El resultat de l’estudi posarà en evidència, en una població ben definida i representativa d’un departament de Salut, si els menors s’han vist exposats al virus, si hi ha menors portadors asimptomàtics (tenen el virus, però no símptomes de la malaltia), i si va poder haver-hi una eventual exposició prèvia (episodis virals al gener-febrer d’etiologia no definida) que s’haja traduït en un resposta immunològica del menor.

En el cas que algun indicador resultara positiu, s’estudiarà així mateix l’entorn familiar i les persones amb què haguera pogut tindre contacte el menor durant el confinament (pares, germans i cuidadors habituals). En el cas de detectar anticossos contra el virus, es realitzarà un seguiment en els 3-6 mesos posteriors per a conéixer la persistència del nivell d'anticossos en sang, assenyala Anaís González, coordinadora d’infermeria del CS Campanar, que també participa en el projecte.

Els pediatres que formen part de l’estudi assenyalen, que tot això possiblement ajudarà a adoptar unes mesures d'actuació i de seguiment de cara a la volta a les aules i les classes presencials. Tot això contribuirà a dissenyar unes mesures més personalitzades de prevenció i de seguiment de cara a l’activitat lectiva presencial en els mesos esdevenidors.

El material biològic sobrant de l'estudi serà conservat en el Biobanc de l’IIS-La Fe per a futurs estudis.