28 de juny, l’aniversari del Compromís de Casp, una còpia del qual es conserva a la Biblioteca Històrica de la Universitat

  • Gabinet de Premsa
  • 28 de juny de 2019
 
Imatge de la còpia del Compromís.
Imatge de la còpia del Compromís.

El 28 de juny de 1412, fra Vicent Ferrer llegia l’acta amb l’acord aconseguit pels compromissaris reunits a Casp i proclamava l’elecció de l’infant Ferran de Castella com a rei d’Aragó. Es posava fi així a quatre mesos de deliberacions en els que els representants dels regnes de Aragó, València i el principat de Catalunya van arribar a un acord per elegir el successor de Martí I l’Humà després de la mort d’aquest sense descendents directes. Una còpia del manuscrit original es conserva a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

Vicente Ferrer i el seu germà Bonifaci formaren part del grup de nou compromissaris que intervingueren en les negociacions, després d’escoltar els arguments dels aspirants al tron. El text del ‘Diari de Sessions del Compromís de Casp’ s’ha transmès a través de manuscrits d’època medieval i moderna. S’hi descriuen els esdeveniments succeïts entre febrer i juny de 1412. Són cinc els manuscrits conservats. El manuscrit 40 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, és una còpia directa i original del de Barcelona i transcriu íntegrament el text del diari.

El document conté un pròleg en el que es descriu la situació generada després de la mort de Martí l’Humà, la ‘Concòrdia d’Alcanyís’ i el ‘Diari’ de les sessions celebrades.

Encara que en un primer moment el documento s’havia datat en el segle XVI, el professor Francisco Gimeno Blay, catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques va confirmar que es tractava d’un dels diaris de les deliberacions del Compromís de Casp i que es va escriure al mateix temps que l’exemplar conservat a l’arxiu de la catedral de Sogorb.

No es sap com va arribar a formar part de la biblioteca de la Universitat ja que el manuscrit no té exlibris o notes de propietat que permeten reconstruir la seua pròpia història. El professor Gimeno indica que en algun moment va poder formar part del fons de l’Arxiu Municipal de València, basant-se tant en l’enquadernació com en les notes autògrafes del notari Jaime Desplà, present a Casp.

El document està escrit en paper de draps de fabricació artesanal que mostra dos models de filigranes: una flor de lis i un bust de cérvol. Presenta una enquadernació d’arxiu i els quadernets estan cosits directament sobre la coberta de pergamí a la zona del llom reforçat amb bandes de pell. Està escrit a línia tirada amb una cursiva notarial de la Corona d’Aragó. Les tintes presenten un aspecte variat, tant en intensitat com en color, el que mostra que es van usar tintes de diversa naturalesa.

Aquest valuós document va ser restaurat el 2011 per Luciano Pardo, conservador del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València. Amb la intenció de preservar l’originalitat del document, per mantenir la màxima informació possible, es van evitar tractaments generalitzats i es van realitzar aquells absolutament necessaris i limitats a les àrees afectades per estabilitzar, consolidar i conferir-li funcionalitat, amb el màxim grau de reversibilitat.

No obstant això, la perdurabilitat del document no està garantida només amb la restauració. Per augmentar l’esperança de vida del nostre patrimoni bibliogràfic i documental, dins del pla integral de preservació del Servei de Biblioteques i Documentació, s’ha establert un sistema de control i millora de les condicions de conservació.

En 2017, es va traslladar el document, junt amb la resta dels fons més valuosos de la col·lecció a unes càmeres de conservació projectades per millorar el control dels principals factors de degradació ambiental i de seguretat.

El document està digitalitzat i disponible per a la seua consulta i estudi en la biblioteca digital Somni: http://roderic.uv.es/handle/10550/24438

Arxivat en: Lletres