Adrià Besó, nou conservador de Patrimoni Cultural de la Universitat de València

  • Vicerectorat de Cultura i Esport
  • 14 de setembre de 2018
 
Adrià Besó Ros.
Adrià Besó Ros.

Adrià Besó Ros ha pres possessió com a nou conservador de Patrimoni Cultural de la Universitat de València. Besó pren el relleu del catedràtic de la Universitat de València Daniel Benito Goerlich, qui ha desenvolupat aquesta tasca durant més de tres dècades.

Adrià Besó Ros és doctor en Història de l’Art per la Universitat de València. Ha desenvolupat l’activitat professional com a director del Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March, des de la seua creació en 1996 fins l’any 2013, càrrec que va compaginar durant aquest període amb la docència com a professor associat en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València. En l’actualitat és professor titular d’aquest departament. Des de 2010 imparteix docència en el Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat i des del darrer curs en el Màster d’Història de l’Art.

Les seues línies d’investigació se centren en l’estudi d’algunes manifestacions del patrimoni cultural relacionades amb els paisatges on s’integren, com ara l’arquitectura popular i l’arquitectura industrial, sobre les que ha publicat diferents aportacions en revistes especialitzades i en obres col·lectives.

Ha participat en diversos projectes I+D finançats en convocatòries públiques i en prop d’una vintena de contractes d’investigació. Ha treballat en l’elaboració dels inventaris de patrimoni etnològic (1994) i de patrimoni industrial de la Comunitat Valenciana (1997-2005) i ha format part d’equips redactors de diversos instruments de planejament territorial, de plans directors de monuments i de catàlegs municipals de béns i espais protegits.

Adrià Besó ha expressat el seu agraïment pel nomenament i per la confiança dipositada per a dur endavant aquesta tasca de servei a la Universitat. També manifesta el seu reconeixement al treball realitzat per l’anterior conservador i pel seu equip, el qual serveix de sòlid fonament d’un projecte de gestió basat en tres línies d’actuació: l’inventari i estudi de les col·leccions, la conservació preventiva, i la difusió, on vol prioritzar la utilització de les TIC. Per a desenvolupar aquestes tasques pretén relacionar el patrimoni amb programes docents, projectes i línies d’investigació de la Universitat.