El Claustre es reuneix aquest dijous

  • Gabinet de la Rectora
  • 10 de març de 2021
 
Fotografia del Claustre celebrat el 17 de juliol de 2020 a la Facultat de Medicina i Odontologia
Fotografia del Claustre celebrat el 17 de juliol de 2020 a la Facultat de Medicina i Odontologia

La reunió del Claustre, en modalitat mixta, podrà seguir-se, també, en directe, en la retransmissió d’UVcomunicació realitzada pel Taller d’Audiovisuals (TAU) de la Universitat.

El Claustre Universitari, definit en l’article 16 de la Llei Orgànica d’Universitats, és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Presidit per la Rectora, l’integren la Secretària General i el Gerent i tres-cents membres de la comunitat universitària, distribuïts d’acord amb el que es disposa a l’article 81.2 dels Estatuts de la Universitat de València.

El Claustre es renova cada quatre anys, llevat de la representació estudiantil, que es renova cada dos anys.

El Consell de Govern de la Universitat, reunit en sessió ordinària el passat dia 9 de març, va acordar la renovació total del Claustre, d’acord amb aquesta reglamentació, en unes eleccions que se celebraran el dijous 18 de novembre.

Ordre del dia de la sessió del Claustre d’aquest dijous 11 de març

La reunió d’aquest dijous del Claustre s’iniciarà, després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, amb l’informe de la rectora, Mª Vicenta Mestre.

Tot seguit es procedirà a l’elecció de membres de diversos òrgans col·legiats: una persona en representació de l’estudiantat claustral en la Mesa del Claustre, dos representants claustrals de l’estudiantat en el Consell de Govern, i en la Comissió d’Estatuts dos representants claustrals del PAS i un del PDI doctor amb vinculació permanent.

El Claustre debatrà, també, l’informe de la Sindicatura de Greuges de la Universitat corresponent al curs 2019-2020.

Retransmissió en directe de la sessió del Claustre, en obert

La reunió d’aquest òrgan de la Universitat de València tindrà lloc en una modalitat mixta (a distància, a través de l’Aula Virtual del Claustre, i presencial d’acord amb les especificacions aprovades per la Mesa del Claustre), en aplicació de les mesures de prevenció de l’expansió de la COVID-19.

En qualsevol cas, com és habitual, totes les persones interessades en la reunió del Claustre podran seguir tota la sessió, en directe, des de les 9 del matí d’aquest dijous 11 de març, en una retransmissió d’UVcomunicació realitzada pel Taller d’Audiovisuals (TAU) de la Universitat de València.

Aquest és l’enllaç de la retransmissió: https://links.uv.es/BgpXlS4

Arxivat en: Claustre