M. Dolores Sancerni, nova Delegada de la Rectora per a l’Estratègia de Transformació Docent.

  • Gabinet de la Rectora
  • 30 d’abril de 2021
 
M. Dolores Sancerni, nova Delegada de la Rectora per a l’Estratègia de Transformació Docent.
M. Dolores Sancerni

Sancerni, nomenada nova Delegada de la Rectora per a l’Estratègia de Transformació Docent, s’encarregarà de l’actualització dels models docents centrant-se en el redisseny de l’experiència de l’aprenentatge i establint nous formats docents innovadors i de qualitat en la Universitat.

La professora titular del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, M. Dolores Sancerni ha estat nomenada com a Delegada de la Rectora per a l’Estratègia de Transformació Docent.

Aquesta nova delegació té com a objectiu fonamental avançar, de manera coordinada amb la delegació per a la Universitat Digital, la delegació per a l’Estudiantat, el Servei de Formació Permanent i la Unitat Web i Màrqueting, entre d’altres, en l’actualització dels models docents centrant-se en el redisseny de l’experiència de l’aprenentatge i establint nous formats docents innovadors i de qualitat en la Universitat de València.

Un dels primers objectius serà la construcció d’un nou lloc web  que recopile, de manera estructurada, tota la informació sobre eines, materials i bones pràctiques docents de les que ja disposa la Universitat de València i que es vaja nodrint per a que la comunitat universitària dispose d’informació accessible i actualitzada que permeta avançar en el disseny i aplicació de noves i innovadores metodologies docents.

Aquesta iniciativa naix de l’experiència docent viscuda durant aquest any de pandèmia, on s’ha posat de relleu la necessitat de treballar i optimitzar els nous models docents que ja començaren  a desenvolupar les noves titulacions, fent valer per a això la transformació digital de la que actualment disposa la institució i implementant noves eines i formats de futur.

 

M Dolores Sancerni Beitia

Nascuda el 1963 a Logroño. És professora titular del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament que ha dirigit entre 2003 i 2011. És membre del Claustre des de 2009 i ha sigut coordinadora del greu de  Psicologia de 2012 a 2013, degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia entre 2015 i 2021 i membre de la junta directiva de la Conferència de Degans i Deganes de Psicologia entre 2017 i 2021.

Implicada en el procés de millora de la qualitat de la docència i en les oportunitats que la tecnologia ofereix per a allò, va ser administradora i responsable en l’ús de Elluminate (ahora Blackboard) en la Universitat entre 2007 i 2010.

Va rebre el Premi a la Excel·lència Docent en 2011.

La seua trajectòria investigadora està vinculada des de 2006 a la innovació educativa, havent participat en projectes de la  Universitat des de l’inici de les convocatòries així com en el programa Motivem des de la seua creació, publicant diferents treballs en revistes i participant en congressos especialitzats relacionats amb la aplicabilitat i eines tecnològiques en l’ensenyança universitària.

Arxivat en: UVDigital , PDI , Estudiant/a