Dolors Corella, Artemi Cerdà i Juli Pausas, de la Universitat de València, entre els investigadors i investigadores més citats del món

  • Gabinet de Premsa
  • 18 de novembre de 2020
 
Juli Pausas, Dolors Corella, Artemi Cerdà.
Juli Pausas, Dolors Corella, Artemi Cerdà.

Dolors Corella, Artemi Cerdà i Juli Pausas, de la Universitat de València, figuren en la llista Highly Cited Researchers 2020, que realitza el proveïdor de dades bibliomètriques Clarivate Analytics, que elabora una llista anual que selecciona els i les especialistes més influents de tot el món, pel seu excepcional rendiment investigador, mesurat per la producció d’articles altament citats que es troben en l’1% superior en nombre de cites per camp i any en Web of Science Core Collection.

La llista recull la seua producció científica durant el període 2009-2019 en un o més dels 21 camps utilitzats. En la classificació hi figuren 6.167 investigadors/es de més de 60 països, i Espanya apareix en la desena posició, amb 103 especialistes. Aquest és el tercer any en què se n’identifiquen amb impacte multidisciplinari.

Dolors Corella, catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat de València, és premi Jaume I d’Investigació Mèdica 2018. És investigadora en obesitat i nutrició i cap de grup del CIBEROBN des de 2006. També és directora de la Unitat d’Investigació d’Epidemiologia Genètica i Molecular a la Universitat de València des de 1998. Ha publicat més de 325 articles en revistes internacionals de gran impacte i ha dirigit més de 20 tesis doctorals. Actualment focalitza les seues investigacions en la integració d’òmiques juntament amb la nutrició i la gastronomia per a aportar una visió més holística de la salut. És pionera en el desenvolupament de la Genòmica Nutricional.

Artemi Cerdà, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València, ha col·laborat en projectes d’investigació sobre desertificació i desenvolupament als Estats Units, Holanda, Bolívia, Etiòpia o Israel, entre altres països; i ha publicat més de 200 articles d’investigació en revistes d’impacte internacional. Ha sigut investigador del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i és membre del grup d’investigació Soil Erosion and Degradation Research Group (SEDER). Actualment investiga l’evolució d’àrees forestals i agràries afectades per l’erosió, especialment en zones de cultiu de vinya.

Juli Pausas treballa en el Consell d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE), entitat mixta de la Universitat de València, del Consell Superior d’Investigacions Científiques i de la Generalitat Valenciana, si bé figura citat com de la Universitat de València en la llista de Clarivate. La seua investigació se centra en l’ecologia i l’evolució dels ecosistemes propensos als incendis, específicament en el paper del foc en l’evolució de les espècies i l’estructura de les poblacions, les comunitats i els paisatges. Ha treballat específicament en ecosistemes mediterranis i sabanes, ha publicat més de 150 articles científics i també quatre llibres sobre aquesta temàtica. Actualment estudia el paper del foc i de l’aridesa en l’estructura de les comunitats vegetals en ecosistemes mediterranis.

Més informació: