La Facultat d’Economia, seu del congrés internacional ‘Clustering’ com a estratègia de glocalització

  • 26 de maig de 2016
 
Premi TORRECID del taller doctoral de Clustering 2015.

La Facultat d’Economia de la Universitat de València acull, els dies 26 i 27 de maig, una nova edició del congrés internacional ‘Clustering’ sobre Clusters i Districtes Industrials. El congrés és una trobada de caràcter científic que afavoreix el ‘networking’ entre els acadèmics i estudiosos que, nacionalment o internacionalment, estan treballant en temes com ara les aglomeracions d’empreses, les regions o les xarxes, des d’un enfocament multidisciplinari (Management, Economia, Ciència Regional, Geografia, Història, Sociologia, Internacionalització).

Francisco Puig, professor del Departament de Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, ha sigut l’encarregat de posar en marxa aquest esdeveniment i d’aconseguir reunir nombrosos participants. Aquesta edició compta amb més de 70 assistents de 15 països diferents, especialment de Llatinoamèrica i Itàlia. “El problema del nostre teixit empresarial no és tant la grandària de les seues empreses, sinó el fet d’estar aïllats”, explica Puig.

El ‘clustering’ no és només una concentració geogràfica d’empreses, activitats econòmiques o persones, sinó que també implica una acció conjunta (cluster-ing) que va des d’allò social fins a allò institucional i cognitiu, que promou la creació d’un recurs exclusiu com és el capital social. Ja no es tracta solament d’estar pròxim a alguna cosa o a algú que importa, sinó d’interactuar. Aquesta interrelació pot adoptar moltes variants i proporcionar importants sinergies traduïbles en menors costos, més coneixements i informació, o influència i legitimitat.

El lema: ‘CLUSTERING AS GLOCALIZATION STRATEGY’
“La Glocalització naix d’un concepte que uneix globalització + localització i fa referència a la idea de pensar globalment i actuar localment. És una decisió. En aquest context, models com els ‘clusters’ i districtes industrials s’estan convertint en un referent pel seu positiu efecte en diferents indicadors de creixement i supervivència, entre uns altres”, declara el professor Puig.

L’interés geoestratègic i socioeconòmic que el ‘Clustering’ desperta no és només domèstic, sinó també internacional: en les decisions inversores de les empreses multinacionals i en l’agenda de polítics i influents institucions s’inclou aquesta variable com a un determinant clau, juntament amb altres com el PIB, el nivell educatiu o els incentius. 

En el plànol més acadèmic, enguany destaca la participació de Tomás Iriondo, director general de GAIA, Cluster TEIC-Euskadi, qui dissertarà sobre la Innovació Col·laborativa. Així mateix, des d’una perspectiva de política pública, Glòria Prats, directora de Catalunya Clusters i Dinamització de Cluster-ACCIÓ, exposarà la seua experiència en la Dinamització de Clusters. 

“Ja estem pensant en Clustering-2017 –apunta Puig–. Després de l’èxit de l’any passat i el gran acolliment del present, no tenim una altra que pensar en el pròxim any. D’una banda, perquè açò crea ocupació i riquesa i, d’una altra, perquè els nostres col·legues ens animen a continuar fent-ho. A més, el Grup de Recerca (GESTOR) formem un gran equip, la Facultat d’Economia ens dóna suport i empreses com TORRECID hi col·laboren (entre d’altres activitats, l’esdeveniment comptarà amb un taller doctoral on quatre estudiants seleccionats presentaran les seues propostes de tesis i el guanyador obtindrà un premi de 500 euros)”.

Més informació