Gemma Pastor, nova directora del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat

  • Vicerectorat de Cultura i Esport
  • 25 de febrer de 2020
 
Gemma Pastor.
Gemma Pastor.

La rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, ha comunicat el recent nomenament de Gemma Pastor, professora titular de Psicologia, com a nova directora del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) de la Universitat de València. L’objectiu del CUDAP és donar resposta a les necessitats d’aquelles famílies amb fills que presenten algun trastorn del neurodesenvolupament o risc de presentar-lo.

El Centre va nàixer per un acord de col·laboració entre la Universitat de València i la Conselleria de Benestar Social signat el 2008. La Universitat de València va adequar l’antiga Escola de Fisioteràpia al nou Servei de Diagnòstic i Atenció Primerenca a les instal·lacions del carrer de la Guàrdia Civil, i va obrir-ne les portes al setembre d’aquell mateix exercici. Actualment el centre atén unes 160 famílies per any.

Gemma Pastor Cerezuela és professora titular al Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València. La seua línia d’investigació és l’àrea de la neuropsicologia i dels trastorns del neurodesenvolupament, en particular el trastorn de l’espectre autista, i forma part del grup d’investigació INVTEA (grup inscrit en el Registre d’Estructures d’Investigació de la Universitat de València). Ha publicat articles en revistes científiques d’impacte internacional, ha dirigit tesis doctorals sobre la temàtica i ha participat en projectes d’investigació finançats en convocatòries competitives. És docent en el grau en Psicologia, en el grau en Logopèdia i en el màster en Educació Especial de la Universitat de València.