Investiguen com els rols de gènere i l’entorn social influeixen en la llibertat d’elecció de la carrera professional

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 10 de febrer de 2021
 
(D’esquerra a dreta). Dalt: Xaro Benavent, Esther de Ves, Anabel Forte, Carmen Botella-Mascarell, Emilia López-Iñesta, Silvia Rueda. Baix: Sandra Roger, Joaquín Pérez, Cristina Portalés, Esther Durá, Daniel García-Costa, Paula Marzal.
(D’esquerra a dreta). Dalt: Xaro Benavent, Esther de Ves, Anabel Forte, Carmen Botella-Mascarell, Emilia López-Iñesta, Silvia Rueda. Baix: Sandra Roger, Joaquín Pérez, Cristina Portalés, Esther Durá, Daniel García-Costa, Paula Marzal.

Girls4STEM és un projecte de la Universitat de València (UV) que promou les carreres de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (CTEM o STEM per les seues sigles en anglès) entre l’alumnat de 6 a 18 anys, les seues famílies i el seu professorat, i que posa l’accent principalment en les xiquetes i adolescents. En aquest marc, el personal investigador de la UV implicat ha analitzat la percepció que es té sobre les branques relacionades amb les TIC. En els articles científics es mostra la preocupació per la falsa sensació de llibertat d’elecció de carrera professional i es destaca la falta d’equilibri en qüestió de gènere en la societat tecnològica. Per tal de fer palès i sensibilitzar sobre aquest tema, la iniciativa Girls4STEM organitza esdeveniments i conferències amb la participació de centres escolars i dones professionals en l’àmbit STEM.

Les investigadores de la UV Emilia López-Iñesta, Carmen Botella, Silvia Rueda, Anabel Forte i Paula Marzal han analitzat les dades d’afluència en els graus que ofereix l’ETSE-UV relacionats amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i han constatat que les dones no són majoria en les àrees TIC.

A més, l’article, publicat en IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, “presenta evidències contra el pensament comú que estableix que les xiquetes no accedeixen a les disciplines STEM perquè ‘no els agraden’. Ha de preocupar-nos?, hi ha llibertat d’elecció real i no condicionada per l’entorn?”, qüestionen les autores que continuen explicant que “no són decisions lliures, ja que tant les expectatives d’èxit com el valor percebut estan condicionats pels rols de gènere i per la influència de l’entorn escolar, familiar i social en el qual ens trobem”.

“S’estableix que les xiquetes prefereixen carreres que tenen un major impacte social vinculat a les relacions interpersonals, però no s’associa, per exemple, un camp com la robòtica amb la cura de majors, malgrat que té una alta aplicació social”, subratllen les autores. D’altra banda, també afigen que “la presència de les dones en àrees STEM i TIC que actuen com a referents de xiquets i xiquetes té implicacions molt positives per a canviar la seua percepció, elimina els biaixos inconscients que fan que no trien aquestes disciplines i augmenta les seues oportunitats laborals futures”.

Educar per a la inclusió i la diversitat

L’equip d’investigació de la UV format per integrants del projecte Girls4STEM, Xaro Benavent, Esther de Ves, Anabel Forte, Carmen Botella-Mascarell, Emilia López-Iñesta, Silvia Rueda, Sandra Roger, Joaquín Pérez, Cristina Portalés, Esther Durá, Daniel García-Costa i Paula Marzal, s’ha centrat en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que tracten d’educar els infants com a futurs ciutadans en termes d’equitat, inclusió, diversitat, prosperitat i justícia. La seua investigació l’han publicada en la revista acadèmica Sustainability.

En aquest cas, el projecte se centra en l’ODS4 i l’ODS5 a través de l’organització d’activitats de divulgació on l’estudiantat, les seues famílies, el seu professorat i les dones professionals STEM participen a través de dos accions: les xarrades Girls4STEM Family i les xarrades Girls4STEM Professional. L’article presenta resultats de la primera edició, on destaca la necessitat de continuar divulgant el significat de STEM i els estudis que engloba.

Xarrades per a famílies

Les xarrades Family estan dirigides a un públic familiar. Els centres educatius inscrits han de presentar per cada equip una biografia d’una experta STEM diferent i l’estudiantat ha d’elaborar un vídeo en què expliquen la biografia de la professional STEM assignada. Amb aquests vídeos s’organitzen les xarrades on participen els centres, les famílies, el professorat i les expertes STEM que s’encarreguen d’explicar el dia a dia en el seu lloc de treball i així mostrar la seua professió. “És important que les famílies participen en aquests esdeveniments perquè són les famílies les que ajudaran a aquestes xiquetes a que decidisquen que les carreres STEM són una opció molt important per al seu futur”, explica Xaro Benavent, professora del Departament d’Informàtica de la UV.

Les xarrades Professional van dirigides al públic general adult, inclòs el professorat de diversos nivells educatius. En aquestes conferències, les expertes STEM parlen sobre un tema de divulgació científica relacionat amb la seua carrera professional perquè es comprenga millor en què investiguen i en què treballen. Les pròximes xarrades Professional seran l’11 de març i el 14 d’abril.

Resultats per carreres

Entre els resultats l’article destaca que el 22,5% de qui va participar considera Economia com una carrera STEM, el que segons l’equip indica una falta de coneixement sobre aquest concepte. A més, les xiquetes semblen tindre més confiança en si mateixes en Idiomes i Ciències Naturals, mentre que els xiquets ho fan en Educació Física, Matemàtiques i Geografia. Només el 35% de les xiquetes va esmentar Matemàtiques com una de les assignatures que exerceixen millor, mentre que aquest percentatge augmenta al 50% en xiquets. La investigació esmenta l’alta percepció que els xics tenen sobre el seu acompliment en Educació Física i apunta que aquesta percepció pot explicar-se pels rols de gènere socials que imposen estàndards més alts per a la condició física dels homes.

“Per a poder dissenyar la societat digital del futur, les dones han d’estar presents tant en els estrats bàsics tecnològics com també en els estrats tecnològics directius de la societat. En l’actualitat, la societat tecnològica no està equilibrada en qüestió de gènere, i per a aconseguir este equilibri és fonamental la formació tecnològica i científica”, conclouen les autores.

 

Més informació sobre Girls4STEM en: http://www.girls4stem.es/#/principal

Calendari de xarrades: https://ir.uv.es/qn8dZS7

Altres esdeveniments de Girls4STEM: https://ir.uv.es/6RUJHrI

 

Article: E. López-Iñesta, C. Botella, S. Rueda, A. Forte i P. Marzal, «Towards Breaking the Gender Gap in Science, Technology, Engineering and Mathematics», en IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, vol. 15, núm. 3, pp. 233-241, Agost 2020, doi: 10.1109/RITA.2020.3008114.

Enllaç: https://go.uv.es/t1JvKli

Article: Benavent, X.; de Ves, E.; Forte, A.; Botella-Mascarell, C.; López-Iñesta, E.; Rueda, S.; Roger, S.; Perez, J.; Portalés, C.; Dura, E.; Garcia-Costa, D.; Marzal, P. «Girls4STEM: Gender Diversity in STEM for a Sustainable Future». Sustainability 2020, 12, 6051.

Enllaç: https://go.uv.es/pnzlRr1