Juan Vicente Climent, nou gerent de la Universitat de València

  • 21 de setembre de 2018
 
Juan Vicente Climent.
Juan Vicente Climent.

En el marc d’un conjunt de canvis en la gestió i polítiques universitàries iniciat per l’equip rectoral que va prendre possessió el passat mes d’abril, la Rectora i el Consell Social de la Universitat han acordat el nomenament d’un nou gerent.

L’article 23 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) estableix que correspon a la gerència de la Universitat la gestió dels serveis administratius i econòmics de la institució. El nomenament i revocació del gerent es regula en l’article 4.j de la Llei 2/2003, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.

En aquest marc jurídic el Consell Social i la rectora de la Universitat de València acordaren en el dia d’ahir el nomenament d’un nou gerent, que hui ha assumit aquestes funcions.

En la seua intervenció davant del Consell Social, la rectora de la Universitat va destacar la important tasca desenvolupada pel fins ara gerent, Joan Oltra Vidal, que ha exercit aquestes funcions al llarg de dues dècades de manera interrompuda, en un període que s’ha caracteritzat per la transició en el desplegament de nous plans d’estudi, la creació de noves infraestructures docents i de recerca i els profunds canvis legislatius i en el volum i procediments de gestió dels recursos públics.

La rectora va fer constar l’agraïment institucional a la tasca desenvolupada pel Sr. Oltra al llarg d’aquests vint anys i els serveis que ha prestat a la Universitat de València en un context que, en els darrers anys, ha estat advers en el marc de la profunda crisi financera i fiscal.

El nou gerent, Juan Vicente Climent Espí, és funcionari de carrera del Cos Tècnic Superior d’Administració General de la Generalitat Valenciana, en la qual ha prestat serveis al llarg més de trenta anys, ocupant diferents posicions de caràcter directiu, com ara la direcció del gabinet del Conseller d'Educació, Cultura i Ciència i la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient. Compta amb una dilatada trajectòria en llocs de treball de responsabilitat en l’àrea d’universitats i investigació, exercint fins el moment del seu nomenament les funcions de Cap del Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Arxivat en: Gerència , Institucional