El professor David Navarro dirigeix l’estudi del test ràpid d’antígens en contactes asimptomàtics de pacients amb COVID-19

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 23 de novembre de 2020
 
David Navarro.

L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, ha avaluat, al llarg de l’últim mes, el test ràpid d’antígenos Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device en 600 persones asimptomàtiques que han estat en contacte amb pacients amb COVID-19. L’estudi, coordinat per David Navarro, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de València, investigador d’INCLIVA i Cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Clínic, està pendent de publicar i conclou que la prova és menys sensible en aquesta població que en simptomàtics.

L’estudi, que s’ha desenvolupat en el Centre de Salut Malva-rosa, dóna continuïtat al fet sobre 412 pacients amb símptomes de COVID-19, entre el 2 de setembre i el 7 d’octubre, en els diferents centres de salut del Departament Clínic-Malva-rosa, que mostrà que la sensibilitat d’aquests kits de detecció en comparació amb les proves PCR se situa al voltant del 80% –amb diferències segons la càrrega viral– i que els pacients que donen positiu en COVID-19 en la PCR i negatiu en el test d’antígens és “poc probable que resulten contagiosos”.

De fet, “en les mostres que foren positives per PCR, però negatives per antígens, no fou possible cultivar el virus, motiu pel qual es considera que les persones amb símptomes amb resultat negatiu en el test d’antígens tenen baix risc de contagiar”, segons explica David Navarro, investigador principal de l’INCLIVA en aquests estudis.

En les dues proves –sobre persones amb símptomes de COVID-19 i asimptomàtiques que han estat en contacte amb positius–, s’han analitzat les dades del test ràpid d’antígens (que ofereix resultats en 15 minuts), enfront de la prova PCR, considerada de referencia.

En el primer dels estudis, sobre 412 pacients amb símptomes, 43 (10,4%) donaren positiu tant en la prova PCR com en el test de antígens; 358 (86,9%) donaren negatiu utilitzant els dos mètodes; i els resultats foren discordants en 11 pacients (2,7%).

David Navarro ha destacat que “el diagnòstic precoç en aquestes persones és crític” i ha posat en relleu el fet que siga “el primer treball de camp, en la vida real, per a diagnosticar la COVID-19 en persones amb símptomes”.

Els resultats de l’estudi sobre persones amb símptomes de COVID-19 s’han publicat en Clinical Microbiology and Infection, en un treball amb el títol «Field evaluation of a rapid antigen test (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) for COVID-19 diagnosis in primary healthcare centers».

 

Article:

Albert E, Torres I, Bueno F, Huntley D, Molla E, Fernández-Fuentes MÁ, Martínez M, Poujois S, Forqué L, Valdivia A, Solano de la Asunción C, Ferrer J, Colomina J, Navarro D, «Field evaluation of a rapid antigen test (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) for COVID-19 diagnosis in primary healthcare centers», Clinical Microbiology and Infection. Enllaç: https://ir.uv.es/0EB70TX