El professor J. Ignacio Valenzuela, responsable del període Devonià en la Unió Internacional de Geologia

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 5 de gener de 2021
 
José Ignacio Valenzuela Ríos, professor del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València.
José Ignacio Valenzuela Ríos, professor del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València.

José Ignacio Valenzuela Ríos, professor del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València, ha sigut nomenat vicepresident de la Subcomissió Internacional d’Estratigrafia del Devonià de la International Union of Geological Sciences (IUGS). La Subcomissió estudia l’evolució de la terra des de l’anàlisi de les roques sedimentàries, entre altres, i el Devonià (entre fa 419 i 359 milions d’anys) és un període clau per a entendre els canvis climàtics de la Terra, les seues causes i els seus efectes paleoambientals.

La qualitat de les nombroses contribucions científiques de José Ignacio Valenzuela Ríos, així com l’alt grau de cooperació internacional i multidisciplinària han sigut criteris per a aquesta designació en la IUGS, que pertany al Consell Científic Internacional i compta amb més d’un milió de membres d’uns 120 països. Fins a aquest moment i des de 2004, el professor de la Universitat era membre titular (amb veu i vot) de la Subcomissió Internacional d’Estratigrafia del Devonià (SDS). Entre altres funcions, l’expert coordinarà a escala internacional la política científica referida a aquest període geològic de l’Organització de les Nacions Unides.

El Devonià és un període clau per a comprendre el comportament dels diferents processos evolutius que ha patit la Terra. Entre ells, la relació entre la Geosfera i la Biosfera exerceixen un paper crucial per a comprendre les interaccions entre canvis climàtics, les seues causes, els seus efectes paleoambientals i les respostes biòtiques a aquests canvis. Tot va quedar reflectit en el registre geològic, per la qual cosa l’estudi multidisciplinari del Sistema Devonià és fonamental per a informar la societat de les causes que van produir en el passat els canvis climàtics i els seus efectes en les biotes.

José Ignacio Valenzuela Ríos és membre del Comité Científic Internacional de la UNESCO en Canvi Global i Evolució de la Vida (des de 2018) i president del Comité Nacional Espanyol dels projectes del PIGC-UNESCO (des de 2014). Ha sigut professor i investigador visitant en universitats i centres d’investigació americans i europeus i ha obtingut diverses beques de gran prestigi, com la Humboldt, la Fulbright i la Salvador de Madariaga.

El professor de la Facultat de Ciències Biològiques, a més, dirigeix el Grup d’Investigació en Paleontologia i Paleogeografia d’invertebrats, vertebrats i plantes del Paleozoic. El seu interés científic abasta la història i vida de la Terra en el Divònic, i para especial atenció a l’enteniment de les causes últimes i relacions entre els patrons evolutius de la biota, els canvis físics i químics en la superfície terrestre i la influència de les pertorbacions ocasionada per la dinàmica terrestre.

La Subcomissió Internacional d’Estratigrafia del Devonià de la IUGS promou les investigacions sobre Ciències de la Terra. Entre altres objectius, estableix els estàndards mundials de l’escala temporal que són crítics per a expressar i comprendre la història de la Terra, i d’aquesta manera contribueix a una millor comprensió de problemes actuals, especialment, el canvi climàtic.